• Joseph Alasen näyttely suljettiin kesken kauden. Kuva: Jari Kuusenaho / Tampereen taidemuseo

Koronavirus toi uuden työnkuvan

Suomalaiset museot ovat olleet suljettuina maaliskuun puolivälistä alkaen koronavirusepidemian takia. Tämän hetken tietojen mukaan museoiden näyttelytilat pidetään kiinni 13.5.2020 asti. MuseoPro selvitti, miten poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut museoammattilaisten työtehtäviin kolmella eri paikkakunnalla.

Uusi, odottamaton tilanne on vaikuttanut välillisesti lähes kaikkien museoalalla työskentelevien arkeen. Kevään näyttelyt ja tapahtumat on peruttu, töitä tehdään pääosin etänä kotona ja pitkälle meneviä suunnitelmia on hankala tehdä, kun koronatilanteen etenemisestä ei ole tietoa.

Näyttelytilojen sulkeminen vaikutti välittömästi erityisesti museoiden avoinnapidossa työskentelevien arkeen. Kun museokävijöitä ei ole, loppuivat aiemmat työtehtävät kerralla. Uusi tilanne on vaatinut luovuutta ja sopeutumiskykyä.

Museosta kaupungin viestintätiimiin

Joillekin museoammattilaisille muuttunut työtilanne on tarkoittanut kokonaan uutta työympäristöä. Vantaan kaupungissa on otettu käyttöön resurssikeskus, jonka tehtävänä on sijoittaa työntekijöitä uusiin tehtäviin. Painopisteiksi on määritelty viestintä ja terveydenhuolto, joihin siirretään työntekijöitä kaupungin muista yksiköistä.

Resurssikeskuksen kautta Vantaan kaupunginmuseon museoassistentti on siirtynyt töihin kaupungin viestintäyksikköön, arkeologi palveluneuvontaan vastaamaan kuntalaisten kysymyksiin ja museolehtori vanhusten palvelutaloon. Vastaavia kokeiluja on tehty myös esimerkiksi Torniossa, jossa taidemuseon johtaja siirtyi kaupungin viestintäyksikköön.

Työt ovat vaihtuneet nopealla aikataululla. Vantaan kaupunginmuseon museoassistentti Anni Rissanen on työskennellyt Vantaan kaupungin digimediatiimissä jo kahden viikon ajan.

”Museonjohtaja kysyi torstaina, mitä ajattelen, jos minut ilmoitetaan resurssikeskukseen. Perjantaina sain jo tiedon uudesta työpaikasta”, Rissanen kertoo.

Kaupungin viestintätiimiin siirtyminen on ollut vaivatonta, sillä Rissanen on tehnyt viestintään liittyviä tehtäviä museollakin. Uutta on viestinnän laajempi mittakaava ja se, että kaikki työskentelevät nyt etänä. Viestinnän tyyliä pitää myös miettiä entistä tarkemmin. Yhteyttä uusiin työkavereihin pidetään Teams-videoneuvottelujen kautta. Ensimmäisinä työpäivinä Rissanen on muun muassa päivittänyt Vantaan kaupungin sosiaalisen median kanavia.

Rissanen kokemukset ovat positiivisia. Uusi työ on tuonut vaihtelua, uusia kokemuksia ja iloa uuden oppimisesta.

”Ajattelen jo aikaa koronaepidemian jälkeen. Silloin palaan vanhaan työhöni mukanani uusia taitoja, joita en olisi voinut museossa oppia”, Rissanen sanoo.

Työt museoissa eivät lopu

Joissakin kaupungeissa museoille on annettu verrattain vapaat kädet suunnitella korvaavia työtehtäviä. Tampereella taidemuseon museonjohtaja ja asiakaspalvelupäällikkö ideoivat yhdessä, mitä asiakaspalvelussa normaalisti työskentelevät tekevät nyt, kun näyttelyt ovat suljettuina.

Työt museossa eivät nimittäin ole loppuneet. Viime viikkoina Tampereen taidemuseon avoinnapitohenkilökunta on muun muassa siivonnut kokoelmien säilytystiloja ja henkilökunnan tiloja, opiskellut Museotyön perusteet -verkkokurssia ja täydentänyt kieli- ja atk-taitoja työväenopiston ja kesäyliopiston kursseilla. Henkilökunta on voinut myös itse ilmoittaa, minkälaisia rästitöitä haluaisi tehdä.

Tarvittaessa museon henkilökunta voi täydentää osaamistaan myös taidehistorian tai museologian osalta. Tentit ottaa vastaan museonjohtaja, joka on aiemmin työskennellyt yliopistolla opetustehtävissä.

”Olen koonnut kirjalistan ja kysymyspatteriston, jonka avulla opintoja voi suorittaa. Esseitäkin tarkastan mielellään”, Tampereen taidemuseon museonjohtaja Taina Myllyharju naurahtaa.

Poikkeustilanne poikii uusia ideoita

Myös asiantuntijatyössä oleville museoammattilaisille, amanuensseille, tutkijoille ja suunnittelijoille uusi tilanne on tarjonnut uusia työtehtäviä. Tällä hetkellä Tampereen taidemuseossa ja Muumimuseossa satsataan digitaalisiin aineistoihin. Museon henkilökunta on tehnyt esimerkiksi Youtube-videoita, joilla esitellään museon aineistoja. Myös paikalliset tiedotusvälineet ovat halunneet hyödyntää museon tiloja ja osaamista omissa tuotannoissaan.

Kokoelmapuolen työntekijöille uusi tilanne on ollut pääosin positiivinen muutos, sillä nyt on aikaa tehdä töitä, jotka ovat jääneet väliin muussa kiireessä. Muutama museoammattilainen on jatkanut töitään kokoelmakeskuksessa, sillä isossa tilassa ei tarvitse olla lähellä muita.

”Odotan jo innolla, mitä kaikkea arkistoistamme löytyy. Niiden pohjalta voidaan rakentaa paljon uutta, kiinnostavaa museosisältöä”, Myllyharju sanoo.

Museonjohtajalle koronavirusepidemia on tarkoittanut pitkiä työpäiviä. Koko henkilökunnan etätyön organisoiminen on poikkeustilanne, josta vain harvalla on aiempaa kokemusta. Myös hallinnollinen työ on lisääntynyt.

”Kaupungin suunnalta tulee paljon henkilöstöön ja poikkeusoloihin liittyviä kyselyjä. On myös mahdollista, että meidänkin henkilökuntaa siirretään jollakin aikavälillä toisiin yksiköihin”, Myllyharju toteaa.

Lomautukset uhkaavat monessa museossa

Kaikissa museoissa tilanne ei kuitenkaan vaikuta yhtä valoisalta kuin Vantaalla ja Tampereella. Tiukimmassa tilanteessa ovat yksityiset museot, joille pääsymaksut, kokoustilavuokrat ja muut palvelutulot ovat merkittävä osa museon kassavirtaa. Esimerkiksi Aboa Vetus & Ars Nova museossa on lomautettu koko henkilökunta enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lomautuksilta ei ole vältytty myöskään kaikissa kunnan ylläpitämissä museoissa. Huonoja uutisia on saatu muun muassa Salossa. Salon taidemuseon Veturitallin ja Salon historiallisen museon SAMUn koko henkilökunnalle ilmoitettiin palkanmaksun keskeytyksestä 14 vuorokaudeksi. Sen jälkeen alkaa lomautus, jonka pituudesta ei ole tietoa. Sama koskee myös kirjaston ja kansalaisopiston työntekijöitä.

Tilanne on tuntunut poikkeuksellisen harmilliselta siksi, että museossa ehdittiin jo innostua ajatuksesta, että museon näyttelytilojen sulkemisen jälkeen olisi kerrankin mahdollista tehdä töitä, joihin ei yleensä ole aikaa paneutua riittävästi.

”Olisimme voineet keskittyä kunnolla uuden näyttelyn käsikirjoittamiseen. Avoinnapitohenkilökunta olisi voinut auttaa esimerkiksi esineiden pakkaamisessa”, Salon historiallisen museon SAMUn intendentti Mia Juva kertoo.

Tulevaisuus huolestuttaa

Tällä hetkellä töissä on museonjohtajan lisäksi muutama kollega, jotka valvovat kesken näyttelykauden suljetun taidenäyttelyn teosten pakkaamista. Taidemuseo Veturitallin laajennustöiden pitäisi alkaa kevään aikana, mutta tällä hetkellä ei ole tietoa, kuka töitä valvoo museon puolesta. Myös muut työn alla olleet projektit jäivät kesken ja niihin saatu rahoituskin on vaakalaudalla, kun museossa ei ole henkilökuntaa toteuttamassa suunnitelmia.

”Meritalon pihan ennallistaminen jäi ostopalvelun varaan, sillä töitä ei voi kokonaan keskeyttää. Muuten Suomen kulttuurirahaston apurahalla viime vuonna aloitettu työ menisi hukkaan”, Juva selventää.

Museoammattilaisia huolestuttaa myös museokohteiden turvallisuus. Salon historialliseen museoon kuuluu useita paikallismuseoita, joihin liittyvät suunnitelmat ovat toistaiseksi avoinna.

”Meillä on jatkuva huoli museorakennuksista. Jos kohteet ovat kesällä kiinni, ilkivallan mahdollisuus lisääntyy merkittävästi”, Juva sanoo.

 

Kommentti
Kommentit

Jaakko Simola

Kiitos hyvästä artikkelista! Nyt on todella tärkeää saada paljon tietoa, miten museoalalla tehdään uusia ja yllättäviäkin ratkaisuja. Yksityisenä työntekijänä tarvitsen myös tukea, mistä löytyy korvaavaa lisätyötä tai uusi työ!

 

VASTAUS:
Kiitos mukavasta palautteesta! Tämä juttu aloittaa laajemman juttusarjan, jossa pureudutaan koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin museoalalla. Pyrimme pitämään teemaa esillä mahdollisimman kattavasti. / Tuuli Rajavuori

  

ARTIKKELI / 3.4.2020

Kirjoittaja


Tuuli Rajavuori
työskentelee viestintäpäällikkönä Suomen museoliitossa.

#artikkeli, #koronavirus, #etätyö, #museotyö, #museoammatit

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin