• Kuva: Roni Rekomaa

Askeleita kohti vastuullisempaa museokauppaa

Vuoden museokauppa -kilpailun hakulomakkeessa kysyttiin, miten museokaupat ovat huomioineet kestävää kehitystä toiminnassaan. Hakemuksissa nousi esiin erilaisia toimenpiteitä kampanjoista kierrätykseen ja tuotevalinnoista pakkausmateriaaleihin. Kestävä kehitys näkyi myös osana strategiaa ja henkilökunnan koulutusta. Kaikissa hakemuksissa kerrottiin kestävän kehityksen toimenpiteistä.

Kestävästä kehityksestä on tullut tärkeä osa kaupanalan toimintaa, mikä näkyy myös Vuoden museokauppa -kilpailun hakemuksissa. Vastuullisuus on myös kuluttajien toive ja vallitseva trendi. Kestävän kehityksen merkitys kasvaa museoiden toiminnassa ja näin ollen myös museokaupoissa. Museokaupalla voi olla tärkeä rooli siinä, miten kestävä kehitys museon toiminnassa näkyy museovierailijoille.

Vuoden museokauppa 2021 -kilpailussa kartoitettiin museokauppojen toimintaa kestävän kehityksen parissa. Raati huomioi kestävän kehityksen askeleet myös finalistien valinnassa. Hakemusten hyviä käytäntöjä ja kekseliäitäkin toimenpiteitä tässä artikkelissa jakamalla haluamme kannustaa, rohkaista ja antaa uusia konkreettisia ideoita museokaupoille tekoihin kestävän kehityksen parissa.

Kestävää kehitystä museokauppojen näkökulmasta käydään läpi myös tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävillä
Museokauppojen ajankohtaispäivillä 21-22.4.2021. Ajankohtaispäivien teemana on vastuullinen ja kannattava museokauppa. Koulutuksessa tarkastellaan museokauppojen toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta ja pyritään antamaan museokauppojen toimintaan lisää työkaluja toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Koulutus on samalla vuonna 2018 alkaneen Euro enemmän -hankkeen päätöstilaisuus. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.


Kuva Siidan museokaupasta

Siidan museokaupan tuotteissa käsityöt, uniikkituotteet, luonnonmateriaalit ja kierrätetyt raaka-aineet ovat tärkeitä ominaisuuksia. Hopeakoruista suuri osa on valmistettu kierrätyshopeasta. Kuva: Saamelaismuseo Siida

Tuotteissa suositaan kotimaisuutta, pienyrittäjiä, lähituotantoa ja ekologisuutta

Kestävän kehityksen toimenpiteet näkyivät kilpailun hakemuksissa erityisesti osana tuotevalikoimaa. Erityisesti kotimaisten tuotteiden ja niiden kautta suomalaisen työn ja pienyrittäjien tukeminen korostuivat monien tuotevalinnoissa. Tärkeänä pidetään pitkiä pysyviä suhteita erityisesti pientoimittajiin, joka osaltaan tukee kotimaista työllisyyttä.

Siida Shopin ja Helinä Rautavaaran museon museokaupat laittavat painoarvoa sille, että tuotteiden alkuperä ja tekijät tunnetaan henkilökohtaisesti. Näin voidaan luottaa tuotteiden eettisyyteen. Esimerkki museon todellisista omista lähituotteista ovat Louhisaaren museokaupan hunaja ja siemenpussit, jotka tulevat museon omasta puutarhasta.

Vahvana näkyi myös ekologisuus eli luonnonmateriaalien käyttö, luomutuotteet, kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet, kierrätetyt raaka-aineet ja kestävien materiaalien suosiminen olivat tärkeitä arvoja tuotteiden valinnassa. Luston hakemuksessa viitataan siihen, miten tuotteiden kestävyys on myös perinteen, tarinan ja historian näkymistä tuotteessa. Museokauppojen tuotevalikoimiin kuuluu mm. lähituotettua keramiikkaa, luonnonkosmetiikkaa, kierrätetyistä materiaalista valmistettuja koruja ja kestomukeja.

Arvot ohjaavat tuotteiden ja toimittajien valintaa.

Haltia Shop ja Ilmailumuseon museokauppa kertoivat hakemuksissa luomupuuvillan käytöstä osassa tuotteita. Ilmailumuseon kangaskassit sekä t-paidat valmistetaan eettisesti 100 % reilun kaupan luomupuuvillasta ja Haltia Shopin tuotevalikoimiin on valittu vettä säästäviä ja luomupuuvillaisia paitalaatuja. Myös kierrätysmateriaalien hyödyntäminen nousi esiin. Siida Shopissa ja HAM Shopissa on valmistettu museon vanhoista mainoslakanoista erilaisia tuotteita, kuten kestokasseja yhdessä Globe Hopen kanssa.

Apuna vastuullisten tuotteiden valinnassa toimivat erilaiset sertifikaatit ja tuotemerkinnät. Näistä hakemuksissa mainittiin Better Cotton Initiative -sertifikaatti, reilun kaupan Fair Trade, kotimaisesta valmistuksesta kertova Avainlippu sekä kestävästi tuotettu ja valmistettu EU:ssa -merkintä.

Tuotehankintaan liittyviä kestävän kehityksen teemoja ovat myös hävikki, varastokierto, pakkaus ja toimitus. Hävikin minimointi tilausmäärien tarkalla suunnittelulla oli usean hakijan mainitsema toimenpide. Hallitut tilausmäärät vähentävät varastoinnin ja siihen liittyen päästöjen tarvetta. Myös tuotteiden kuljetusmatkan pituuteen kiinnitettiin huomiota. Esimerkiksi Käsityön museon kaupan tuotteet tulevat Suomesta, jolloin kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä.

Design Shopissa huomioidaan valikoiman hankintavaiheessa myös pakkausmateriaalit ja niiden tarve sekä kierrätetään nettikauppatilauksissa jo olemassa olevia pakkauksia. Design Shopilla on myös pyrkimyksenä vähentää muovikassien ja muovipakkausten määrää. Haltia Shop on ollut yhteydessä tuottajiin, jotta Haltian heijastinmallista ja t-paidoista voitiin jättää muovipakkaukset pois pakkausmateriaalin vähentämiseksi.

Aineettomat tuotteet osana kestävää kehitystä

Aineettomat tuotteet ovat lisääntyneet museokauppojen tuotevalikoimissa. Ilmailumuseossa myydään lahjakortteja lentokonesimulaattoreihin, opastuksille, vapaalippuja museoon sekä kaikkiin museon palveluihin käyviä avoimia lahjakortteja. Porin taidemuseon kaupassa puolestaan kannustetaan asiakkaita hankkimaan aineettomia kulttuurilahjoja, kuten työpaja- ja opastuslahjakortteja.

Kuva Jyväskylän taidemuseon museokaupasta

Jyväskylän taidemuseon remontissa hyödynnettiin jo olemassa olevia myymäläkalusteita. Kuva: Jyväskylän taidemuseo

Kierrätyksestä luovia ratkaisuja myymälään

Myymäläratkaisuissa on myös huomioitu kestävä kehitys ja hyödynnetty kierrätystä. Jyväskylän taidemuseon museokaupan myymäläkalusteita hankkiessa korostettiin laadukkuutta, kestävyyttä ja lähellä tuotettua sekä hyödynnettiin jo olemassa olevia myymäläkalusteita. Museokaupan hakemuksessa kerrottiin myös, että kaupan somistuksessa hyödynnetään usein kierrätysmateriaaleja. Esimerkiksi Holvi Pop up -tapahtuman somistuksessa käytettiin aiempiin tapahtumiin ostettuja kankaita.

Vanhaa modifioimalla ja täydentämällä.

Myös Porin taidemuseon museokaupan tilauudistuksessa olemassa olevien kalusteiden hyödyntämisen lisäksi huomioitiin kotimaisuus ja vastuullisuus. Kauppaan teetettiin uusia esillepanomoduuleita Suomessa PEFC-sertifioiduista puumateriaalista, jonka tuotantoprosessissa minimoidaan hukkamateriaali. Seinätelineen teettämisessä hyödynnettiin paikallisen puusepän palveluita.

Helinä Rautavaaran museokaupan rakenteet ovat uudelleenkäytettyjä. Ne suunniteltiin alun perin museon väliaikaisen tilan aulakalusteiksi ulkovaatteille ja pöytärakenne on tehty kokoelmanäyttelystä ylijääneestä levystä.

Mikkelin taidemuseon museokaupassa puolestaan on näyttelystä ylijäänyt hukkamaali otettu käyttöön kaupan maalaamiseen ja huomioitu kestävä kehitys valaistuksessa uusimalla museokaupan valaistus LED-valoiksi vanhojen halogeenikohdevalaisimien tilalle.

Kuva Helinä Rautavaaran museokaupasta

Helinä Rautavaaran museossa kestävä kehitys on otettu huomioon museokaupan eri osa-alueilla. Kestävä kehitys näkyy niin tuotteissa kuin myymäläratkaisuissakin. Lisäksi kaupan toiminnassa on huomioitu Agenda 2030 tavoitteet. Kuva: Helinä Rautavaaran museo

Kestävä kehitys osana strategiaa ja kouluttamista

Kestävän kehitys ja vastuullisuus näkyvät museokaupoissa myös koulutuksessa, kampanjoinnissa ja strategiassa. Forum Marinumin Museokauppa Nautical Souveniers kertoo hakemuksessaan, että työturvallisuudesta, koulutuksesta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Ajantasaisella tiedolla vahvistetaan henkilökunnan motivaatiota edistää kestävää kehitystä omassa työssään. Porin taidemuseosta puolestaan osallistuttiin Suomen museoliiton Sanoista ekotekoihin -koulutukseen, jossa museo valitsi ekotekokokeilun kohteeksi museokauppansa.

Museokaupat ovat osallistuneet myös kampanjoihin, joissa osa tuotteen katteesta ohjautuu luonnonsuojeluun. Museokauppa Nautical Souveniersin tuotteiden myynnistä esimerkiksi Saaristomeren suojeluun.

Kun kestävä kehitys on osa museon strategiaa, tulee se huomioida myös museokaupassa. Kansallisgallerian museokaupat ovat osana organisaatiotaan sitoutuneet vahvistamaan kestävää kehitystä, panostamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja pienentämään hiilijalanjälkeä. Kauppojen kaikessa toiminnassa huomioidaan myös Vihreä kädenjälki -toiminta. Museokaupan osalta tämä näkyy erityisesti ekologisesti ja eettisesti kestävien tuoteratkaisujen aktiivisena suosimisena. Lisäksi etsitään uusia kuljetus-, pakkaus- ja varastointitapoja sekä panostetaan pakkausmateriaalien kierrättämiseen.

Agenda 2030 tavoitteet osana museokaupan toimintaa.

Helinä Rautavaaran museokaupan toiminnassa on huomioitu YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet. Agenda 2030 -alatavoitteen 4.4 (työelämätaitojen parantaminen) saavuttamista tuetaan kehittämällä museokaupassa työskentelevien työkokeilijoiden, palkkatuella työllistettyjen ja kielirahoittelijoiden työelämätaitoja.

Agenda 2030 tavoitteita tuetaan Helinä Rautavaaran museossa myös tuotteiden valinnassa. Hakemuksessa kerrotaan, että museo valikoi tarkasti ne toimittajat, joiden kanssa tekee yhteistyötä, jotta voidaan varmistua siitä, että tuotteita valmistavat, heikossa asemassa olevat kehitysmaiden käsityöläiset, saavat oikeudenmukaisen korvauksen työpanoksestaan. Näin museo tukee myös Agenda 2030 tavoitetta 17 (globaalikumppanuus kehitystavoitteiden saavuttamiseksi).

 

Kommentti
  

ARTIKKELI / 8.4.2021

Kirjoittaja

Henkilökuva Emilia Merisalosta

Emilia Merisalo on Museoliiton koulutus- ja kehittämisasiantuntija. Merisalo toimii Vuoden museokauppa -kilpailun palkintolautakunnan koordinaattorina.

#museokaupat, #vuodenmuseokauppa, #kehittäminen, #kilpailu, #myynti, #euroenemmän, #museopäivät, #museogaala, #kestäväkehitys, #vastuullisuus, #talous

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin