• Ryan Stefan / Unsplash

Kirjoittajille

MuseoPron kirjoittajat ovat ensisijaisesti museoammattilaisia, jotka kirjoittavat omasta erikoisalastaan muissa museoissa työskenteleville kollegoille. Toivomme kirjoittajiksi erilaisissa tehtävissä ja museoissa työskenteleviä, alan tutkijoita ja opiskelijoita sekä muita museoalalla toimivia.

Toivomme kirjoittajilta jonkin verran aiempaa kokemusta journalistisesta kirjoittamisesta, mutta se ei ole edellytys MuseoProhon kirjoittamiselle. Juttujen näkökulmaa ja esimerkiksi mahdollisia haastateltavia ideoidaan yhdessä MuseoPron toimituksen kanssa.

Kirjoitus- ja kuvapalkkioista, aikatauluista sekä juttupaikasta sovitaan erikseen jokaisen julkaistavan jutun yhteydessä. Tekstien editoinnista vastaa MuseoPron toimitus.

Mikäli sinulla on mielessäsi jokin ajankohtainen aihe, joka voisi kiinnostaa museoalan ammattilaisia, ota yhteyttä MuseoPron toimitukseen.

Ohjeita MuseoPron kirjoittajille


Otsikko
MuseoProssa käytetään verkkojulkaisulle sopivia, riittävän informatiivisia otsikoita, jotta lukija saa kiinni siitä, mistä jutussa kerrotaan.

Ingressi
Ingressi on tekstin lyhyt tiivistelmä, jota käytetään myös tavallisesti tiedotustekstinä sosiaalisessa mediassa. Voit halutessasi kirjoittaa ingressiehdotukset tai jättää sen laatimisen toimitukselle.

Tekstin jaksottaminen
Toivomme kirjoittajan merkitsevän väliotsikot. Myös kuvia, välejä, infografiikkaa tai muista vastaavia elementtejä voi käyttää tekstin jaksottamiseen.


Tiedostomuoto
Teksti lähetetään MuseoPron toimitukseen ensisijaisesti Word-dokumenttina.

Kuvat
Toivomme, että tekstin kirjoittaja lähettää tekstin mukana vähintään yhden aiheeseen liittyvän kuvan. Kuvaa käytetään sekä tekstin pääkuvana että tiedotuskuvana sosiaalisessa mediassa. Kuvan on oltava vaakasuuntainen ja tiedostokooltaan mahdollisimman isokokoinen.

Pääkuvan lisäksi voi lähettää muita kuvia. Jos kuvia on useampi, kannattaa merkitä kuvien toivotut paikat tekstiin. Kuville on myös oltava kuvakrediitit ja mahdolliset kuvatekstiehdotukset. Kuvien lähettäjä vastaa kuvien käyttöön liittyvien oikeuksien selvittämisestä.

 Kuvat lähetetään erillisinä tiedostoina. Tiedostomuotona suosittelemme käyttämään JPEG.

Sitaatit
Suorat sitaatit irrotetaan omaksi kappaleeksi lainausmerkkien sisään:
"Suora sitaatti kirjoitetaan näin", sanoo MuseoPron toimituspäällikkö.

Lähteet
Verkkolähteisiin tehdään linkit suoraan tekstistä. Alaviitteitä ei MuseoProssa käytetä, mutta tarvittaessa lähdekirjallisuuden voi merkitä lyhyesti tekstin loppuun.

Kirjoittajatiedot
Kirjoita tekstin loppuun lyhyt kuvaus itsestäsi (nimi, titteli, mahdollinen museotyöpaikka, erikoisala). Toimita tekstin mukana myös kasvokuva itsestäsi.

Palkkiot
Palkkiot maksetaan joko verokortilla tai laskulla.

Verokortilla maksettavia palkkioita maksetaan kerran kuussa sen jälkeen, kun juttu on valmis ja hyväksytty julkaistavaksi. Verokortilla maksettavaa palkkiota varten tarvitsemme seuraavat tiedot:
- Palkkionsaajan nimi
- Henkilötunnus
- Kotiosoite
- Tilinumero
- Sähköpostiosoite
- Kopio verokortista (esim. pdf-tiedostona). Ilman verokorttia maksetuista palkkioista pidätetään 60 prosenttia veroa.

Laskulla maksettavat palkkiot tulee kohdistaa alla olevaan osoitteeseen. Laitathan mukaan viitteen: MuseoPro. Laita mukaan myös oma nimesi, jos se ei tule ilmi laskuttavan yrityksen nimestä. Toivomme ensisijaisesti verkkolaskua.

Suomen museoliitto ry
y-tunnus: 0202228-9

VERKKOLASKUT (ensisijainen vaihtoehto)
Suomen museoliitto ry (y-tunnus: 0202228-9)
Verkkolaskuosoite ja OVT-tunnus: 003702022289
Operaattori: Apix Messaging Oy (välittäjätunnus: 003723327487)

PAPERILASKUT:
Suomen museoliitto ry (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS