• Kuva: Veikko Kanninen / Vapriikin kuva-arkisto

Konstit-kampanja kiikaroi tulevaisuusperintöjä

Suomen Metsämuseo Luston, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston Dynamo-hanke kehittää museoille ekologisen jälleenrakennuksen ja kulttuurisen kestävyystransformaation toimintamalleja. Nyt mukaan kutsutaan myös muita museoita.

Dynaaminen museo tunnistaa museokokoelmissa piilevän muutosvoiman. Se kutsuu yksilöt ja yhteisöt merkityksellistämään kokoelmiaan tulevaisuusperintökokoelmiksi. Museokokoelmat voivat siis olla havahduttamassa meitä merkityksellisiin tekoihin, jotka ovat tulevaisuusperintöä.

Dynamo-hankkeeseen kuuluvassa Konstit-kampanjassa suunnataan katse museokokoelmiin ja merkityksellistetään niitä kestävyysajattelun näkökulmasta. Mitkä vanhat konstit voisivat edelleen kuulua kestävään elämäntapaan? Entä mitkä konstit voisi korvata uusilla kestävämmillä ratkaisuilla?

Kestävän tulevaisuuden luomiseen tarvitaan myös tietoa menneestä, ja museot ovat erityisen hyviä paikkoja tähän. Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas auttavat laventamaan aikaulottuvuuden neuvotteluksi menneen, nykyhetken ja tulevan välille. Museossa ihmiset pääsevät yhdessä luomaan ratkaisuja yhteiskunnan viheliäisiin ongelmiin.

Museot mukaan

Museon osallistuminen kampanjaan on helppoa alla olevien ohjeiden mukaan.

1. Etsi museon kokoelmista kestävyyden kannalta hyviä tai huonoja esimerkkejä yksilöiden tai yhteisöjen elämästä.

2. Kerro, mikä teoksessa, kuvassa tai esineessä on tämän päivän näkökulmasta kestävää tai kestämätöntä.

3. Julkaise kuva ja teksti museon somekanavilla – myös yksi somekanava riittää.

4. Käytä aihetunnisteita #konstitkampanja #takoverkosto #dynamohanke #tulevaisuusperintö #museokokoelmat #kestäväkehitys #sivistysplus

Museo voi myös innostaa ja haastaa muita museoita mukaan merkitsemällä heidät mukaan julkaisuun.

Kampanjaa voi seurata myös TAKO:n ja Dynamo-hankkeen omilla sosiaalisen median kanavilla.

TAKO Facebook
TAKO Instagram
TAKO Twitter
Dynamo Facebook
Dynamo Twitter

 

Kommentti
  

UUTINEN / 25.10.2021

Kirjoittaja

Kasvokuva Maria Granlundista

FM, Maria Granlund on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen projektitutkija.

#uutinen, #tako, #dynamo-hanke, #tulevaisuus, #tulevaisuusperintö