• Kuva: Jenna Honkanen

Korona kestää – kulttuuriala ei

Näyttää siltä, että kulttuurialan on mahdollista selvitä ilman pysyviä tai erittäin vaikeasti korjattavia vahinkoja vain, jos opimme elämään koronan kanssa, kirjoittaa Kimmo Levä.

Koronakriisin on ennustettu toimivan tsunamiaallon tavoin eli vahinkojen laajuus paljastuu vasta aallon vetäytyessä. Korona-aalto on vetäytymässä tuskastuttavan hitaasti, mutta vahinkojen laajuus alkaa jo paljastua.

Pandemia-aallosta kulttuurialan toimijat ovat selvinneet kuntien ja valtion tulokompensaatioilla, turvautumalla säästöihin, leikkaamalla kuluja, kehittämällä korvaavia myyntikanavia ja myymällä varastoon eli tarjoamalla lahjakortteja koronan jälkeiselle ajalle.

Nyt koronan jatkuessa toiselle vuodelle useimpien edellä mainittujen keinojen mahdollistama joustovara on käytetty. Kaikille alkaa olla selvää, ettei kulttuuriala tule selviämään, jos ovet ja estradit eivät avaudu kulttuurin ja taiteen tekijöille ja kokijoille. Jyrkimmät vaatimukset on toistaiseksi kuultu muusikoilta ja näyttelijöiltä vetoomusten ja jopa oikeuskanslerille tehdyn kantelun muodossa.

Korona-aalto vetäytyy hitaasti

Myös kulttuurin kuluttajat ihmettelevät yhä suurempaan ääneen, miksi teattereihin, konsertteihin, elokuviin ja museoihin ei pääse – ei vaikka terveysturvallisuuden kriteerit, eli välimatkat, maskit, käsidesit ja korostettu siivous, pystyttäisiin täyttämään. Samalla kyseenalaistetaan yhä useammin, onko ihmisten ja erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisuuden näkökulmasta nykyisen kaltaiset rajoitukset mahdollisia.

Museot koronan keskellä

Museoiden osalta vetoomuksiin ja kanteluihin ei ole tarvetta, sillä näyttelyjä koskevat päätökset ovat museoiden omistajien käsissä. Käytännössä museoiden tilanne ei näyttelytoimintojen osalta kuitenkaan merkittävästi eroa teattereista tai konserttisaleista. Viranomaisten suositukset on tulkittu määräyksiksi niin museoiden omistajien kuin museokävijöidenkin osalta. Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Museoiden avaamiseen on luonnollisesti toiminnalliset ja taloudelliset syynsä. Näyttelyjen kiinnipitämisen motivaatiota laskee myös ristiriita siitä, miksi näyttelyiden pitäisi olla kiinni, vaikka kaikki tunnetut koronan leviämisen estämiseksi tarvittavat toimienpiteet voidaan toteuttaa, eikä näyttelyjen kiinni pitämistä edellytä lait ja määräykset.

On ilmeistä, että suljettuja museoita tullaan edellä mainituista syistä avaamaan, vaikkei koronatilanteessa tapahtuisi merkittävää muutosta parempaan. Ovien avaaminen ei kuitenkaan palauta museoita normaalitilaan ennen kuin ihmiset voivat jälleen liikkua ilman huolta. Koronatukia tarvitaan siis edelleen sekä jo toteutuneen sulkukauden tappioiden kattamiseen että tulevien kuukausien normaalia vähäisemmän kysynnän aiheuttamien ongelmien taklaamiseen.

Koronatukia tarvitaan edelleen.

Koronan pahimmista taloudellisista jälkiaalloista saattaa yksityisten museoiden osalta olla pääomien hupeneminen koronan aiheuttamiin tappioihin. Pääomien menetys vaikuttaisi pahimmillaan mahdollisuuksiin saada avustuksia ja muuta rahoitusta. Konkursseilta toivottavasti kuitenkin museoalalla vältytään, vaikka muiden kulttuurialan edustajien osalta se on epätodennäköistä.

Elämää koronan kanssa

Näyttää siltä, että kulttuurialan on mahdollista selvitä ilman pysyviä tai erittäin vaikeasti korjattavia vahinkoja vain, jos opimme elämään koronan kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että koronatoimet ovat aikaisempaa kohdennetumpia sekä alue- että toimialakohtaisesti. Tämä edellyttäisi viranomaisilta entistä rajatumpia päätöksiä ja luopumista toiminnalliseen epämääräisyyteen johtavista suosituksista.

Kuluttajilta koronan kanssa eläminen vaatisi valistuneisuutta, ja että palvelun aukiolo- ja muut käyttötiedot tarkistettaisiin rutiininomaisesti aina etukäteen ennen kuin museoon tai muuhun kulttuuritilaisuuteen lähdetään.

Koronan kanssa eläminen onnistuisi, jos voitaisiin olettaa, että kulttuurikohteet ovat avoinna, mutta poikkeuksellisesti ne voivat myös olla kiinni. Nyt lähtökohtaolettamat ovat valitettavasti vielä päinvastoin.

 

Kommentti
Kommentit

Kimmo Levä

Kiitos kommentista. On todellakin niin, että koronan tartuntavaara kasvaa aina, kun päätetään lähteä kodin ulkopuolelle. Kaikki tutkimukset myös osoittavat todeksi toteamuksesi, että museovierailuun usein liittyy vierailu ravintolassa tai kaupassa. Koronan pitkittyessä on toisaalta myös niin, että muut terveysvaarat lisääntyvät, jos emme löydä turvallisia keinoja lähteä liikkeelle ja kulttuurin pariin. Kaikki toiveet ovat luonnollisesti siinä, että rokote tulee tilanteen normalisoimaan tämän vuoden kuluessa, mutta näkemyksiä tilanteen pitkitymisellekin on olemassa. Monelle kulttuurtoimijalle pitkittyminen ilman uusia tapoja ja käytänteitä merkitsisi toiminnan loppumista. Signaalit ovat turhankin vahvoja sen osalta, että koronan alkanut toinen vuosikin on jo liikaa. Museoalalla työskentelee monia, jotka eivät kannata museoiden avoinna pitämistä ja myös päinvastaisia näkemyksiä kannattavia on. Museoliitto on museo-organisaatioiden edustajana ollut tukemassa käytäntöjä, jolla museovierailu pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisimman turvallisesti. Lisäksi olemme tukemassa kaikkia museoita heidän päätöksisissään, koskee se sitten näyttelyjen aukipitämistä tai niiden sulkemisesta. Euroopan Museorganisaatioiden Verkoston (NEMO) hallituksessa käytiin juuri tällä viikolla läpi koronatilanne Euroopassa ja sen perusteella Suomen museoliiton näkemykset ja toimet ovat hyvin linjassa muiden Euroopan maiden kanssa.

 
Anonyymi

Mutta vaikka museot itsessään olisivat turvallisia kohteita, ei voi olla huomioimatta, että niiden avoinnaolo lisää ihmisten liikkumista (usein pk-seudulla julkisilla) myös kauempaa ja siten kasvattaa koronariskiä. Museoreissuilla vieraillaan usein myös muualla, kuten syömässä, mikä kasvattaa kontaktien määrää entisestään. Tämä on hieman ristiriidassa yleisten \"karsi lähikontakteja\" -ajatuksen kanssa. Halusin vain muistuttaa, että museoalalla on paljon myös niitä työntekijöitä, jotka eivät kannata museoiden avaamista yleisölle keskellä leviämisvaihetta - ei siis ole olemassa yhtä yhtenäistä museoalan näkemystä tai toivetta. Jos vaan odotettaisiin vielä hetki, että rokotukset saadaan paremmin vauhtiin, niin riskiryhmäläisetkin voisivat hengähtää! Silloin ei tarvitsisi ihan samalla tavalla elää koronan kanssa.

 
  

NÄKÖKULMA / 16.2.2021

Kirjoittaja

Kimmo Leva

Kimmo Levä on Suomen museoliiton pääsihteeri.

#kulttuuriala, #korona, #talous, #museot, #uusi normaali