• Humboldt Forum on Berliinissä sijaitseva kulttuuri- ja tiedekeskus.

Kuka omistaa museoiden kokoelmat?

Kolonialismi ja museoiden kokoelmat herättävät keskustelua myös Saksassa.

Museot toimivat ajassaan ja on selvää, että keskustelu kolonialismista ja Black Lives Matter -liikkeestä koskettavat myös museoita. MuseoProssa kolonialismia on aiemmin käsitellyt Elina Parkkila ja ryöstettyä taidetta Kimmo Levä. Aihe on edelleen ajankohtainen.

Saksassa kolonialismikeskustelua ovat ruokkineet uudelleen rakennettuun Berliinin kuninkaanlinnaan sijoittuneen Humboldt-foorumin näyttelysisällöt. Kuninkaallisen residenssin uudelleenrakentaminen on ylipäätään jakanut mielipiteitä voimakkaasti. Joillekin linna on keskeinen historiallinen muistomerkki, joka eheyttää arvokkaan alueen. Toisille rekonstruktio on kauhistus, jonka kupolin ristikin viestii nyky-Saksasta väärällä tavalla.

Kolonialismikeskustelu liittyy Humboldt-foorumiin näytteille tulevaan Etnologisen museon erinomaiseen Beninin pronssiveistosten kokoelmaan. Näitä on vaadittu palautettavaksi Nigeriaan.

Beninin pronssit ovat vain pieni osa kolonialismia ja ryöstettyä taideteoksia koskevaa keskustelua.

Ryöstötaide ja ryöstettyjen taideteosten palauttaminen päätyy julkisuuteen usein silloin, kun palautetaan kolmannen valtakunnan aikana varastettuja taideteoksia omistajilleen. Taideteokset ovat kuitenkin kelvanneet muillekin kuin natseille. Esimerkiksi Venäjän museoissa on edelleen Saksan museoiden kokoelmista sodan jälkeen anastettuja teoksia.

Museokokoelmat poliittisina pelinappuloina

Keskustelu on ajoittain poliittista ja nationalistista. Esimerkiksi Meksikon vaatimuksia atsteekkien esineistön palauttamiseksi on tulkittu monella tavalla. Suomen Kansallismuseon viime vuonna hienosti järjestetty repatriaatio, Gustaf Nordenskiöldin vuonna 1891 esiin kaivamien Mesa Verden alueen intiaaniheimojen vainajien palautus näyttäytyi Valkoisessa talon tiedotustilaisuudessa myös vaalikampanjatilaisuudelta.

Suomessa ei ole ollut kovin paljoa kolonalisaatioon tai ryöstettyihin taide-esineihin liittyviä tapauksia. Saamelaisten sortoa korjaa ainakin jossain määrin heidän aineellisen perintönsä repatriaatio suomalaisista museoista Inariin.

Museot saavat kuitenkin palautuspyyntöjä, vaikka kokoelmaesineillä ei ole kolonialistista taustaa tai minkäänlaista hämärää provenienssia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi seurakuntien omistuksessa olleisiin kirkollisiin esineisiin liittyvät palautuspyynnöt tai esimerkiksi pyyntö tallentaapyynnöt arkeologisten löydöt niiden alkuperäisille paikkakunnille.

Kenelle kokoelmat kuuluvat?

Kyse ei oikeastaan ole siitä, onko museolla tai museon omistajalla vedenpitävä laillinen omistusoikeus esineeseen. Pikemminkin on syytä kysyä kuka loppujen lopuksi omistaa museoiden kokoelmat. Instituutio - vai yhteisö tai alue, josta ne ovat eri reittejä pitkin päätyneet museoon?

Palauttamispyyntöjä on tullut ja tulee tietenkin vain pienestä osasta museoiden esinekokoelmia. Järkevää on kuitenkin pohtia, muidenkin museoiden kuin Kansallismuseon, miten asiassa menetellä. Museon sisäinen keskustelu on tarpeen.

Palauttamisen toteutuessa lainaamisen tai omistusoikeuden muutoksen myötä lienee hyvä miettiä, mitä objektin luovuttaminen tarkoittaa sen säilymiselle. Esineen säilyttäminen museon kokoelmavarastossa ei ole sinänsä välttämätöntä – ovathan kaupunkien taidemuseoiden kokoelmatkin jo pitkään olleet esillä erilaisissa julkisissa tiloissa.

Museoiden tehtävä on tallentaa, säilyttää ja esitellä kulttuuriperintöä, ei omistaa esineitä. Museoiden toiminta on sitä vaikuttavampaa, mitä enemmän se tekee yhteistyötä erilaisten yhteisöjen kanssa. Siten kokoelmaobjektin luovuttaminen jonkun siihen sidoksissa olevan yhteisön käyttöön on suositeltavaa.

 

Kommentti
Kommentit

Olli Immonen

Kiitokset kommenteista. Kokoelmien käyttö/käytettävyys on aivan oleellinen asia. Jos kokoelmat eivät ole hyvin käytettävissä ja saavutettavissa, niin museoiden on vaikea onnistua tehtävässään kulttuuriperinnön välittäjänä. Konsulttipuhetta käyttäen Eeron heittämästä pallosta on hyvä ottaa koppi.
Käytettävyyttä on varmaankin mahdollista lisätä useammalla tavalla. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista fyysisten objektien tai tilojen osalta. Luulen että suurimmat toiminnan parantamiseen liittyvät mahdollisuudet liittyvät digimurrokseen, joka nyt koronan aikana on vain korostunut. Iso osa museoiden henkilökuntaa on jo vuoden tehnyt töitä digitaalisessa ympäristössä. Poikkeustilanteessa on käynnistetty kiinnostava digimuseokokeilu museoliiton ja John Nurmisen säätiön toimesta. Museot ovat tuottaneet merkittävän määrän aineistoja sisällöistään verkkoon. Finna on kehittynyt hyvää vauhtia. Museoiden vapaaseen käyttöön vapauttamat (korkearesoluutio)valokuvat ovat saaneet paljon näkyvyyttä. Digitekniikka on arkipäiväistynyt ja 3D-skannaukset ja virtuaalitilat ovat vahvasti tulossa käyttöön. Christies myy jo digitaalisia taideteoksia miljoonien dollareiden hintaan
Digisisällön kokeminen ei ole sama kuin aidon teoksen kokeminen museossa tai muussa tilassa. Se voi kutenkin olla myös enemmän. Kun tutustuu esimerkiksi helmikuussa julkaistuun Pompidou-keskuksen ja Googlen työstämään Sounds like Kandinsky -verkkonäyttelyyn, niin kokonaisuus on suorastaan häkellyttävän perusteellinen. Ei fyysisessä museossa voisi esittää kaikkia museon lähes 3000 Kandinskyn teosta, tai niin näppärästi kuunnella Vassily Kandinskyn käyttämien värien ääniä.
Yksi iso puolestapuhuja digitoinnin edistämiseen on kokoelmien säilyttämiseen liittyvä. Paitsi käytettävyyttä, niin digitoiminen lisää kokoelmien turvallisuutta. Kulttuuriperintö ei aina ole turvassa museoissakaan. Muistamme esimerkiksi Syyrian tai Irakin sotien valitettavat seuraukset museokokoelmille. Vuonna 2018 moni seurasi järkyttyneenä kuvia liekehtivästä Brasiliaan kansallismuseosta. 200-vuotisen museon ja sen kokoelmien tuhoa luonnehdittiin jossain kommentissa Brasilian muistin lobotomiaksi. Muistan pohtineeni, että miten laajasti ja laadukkaasti rakennuksessa olleet teokset tai kokoelma-aineistot olivat digitoituja - jäikö jäljelle edes varmuuskopio.

 
Eero Ehanti, Kansallismuseo

Hyvä puheenvuoro, Olli. Monia pointteja, mutta tartun omistajuuteen, siitä pitää puhua. Ei se tosiaan ole museoiden tehtävä, omistaminen siis. Kulttuuriperinnnön tallentaminen, säilyttäminen ja esittely kyllä ovat, kuten kirjoitat, mutta myös käyttäminen. \"Käyttö\" on ehkä huono sana, mutta eikö se kuitenkin ole ensisijainen tehtävämme? Kokoelmien makuuttaminen varastoissa ei ole mielekästä. Eikä käyttö sulje pois säilyttämistä. Museoiden pitäisi pyrkiä mahdollistamaan, antamaan kokoelmansa yhä enemmän ihmisten ulottuville ja käyttöön, myös tavoilla, jotka eivät ole museokontekstissa tavanomaisia. Miten tämä tapahtuu, se onkin laaja ja superkiinnostava keskustelu, jossa palautukset ovat vain yksi osa. Tärkeä ja kiehtova osa kyllä, eikä vähiten sen takia, että ne politisoituvat helposti, siinä olet oikeassa.

 
  

NÄKÖKULMA / 23.2.2021

Kirjoittaja

Olli Immosen kasvokuva

Fil.lis. Olli Immonen on taidehistorioitsija. Hän työskenteli vuosina 2010–2020 Turun museopalvelujohtajana ja asuu tällä hetkellä Berliinissä.

#näkökulma, #kokoelmat, #kolonialismi, #repatriaatio, #Saksa