Kulttuuri nousee esiin eduskunnan ”joululahjarahoissa”

Valtiovarainvaliokunta esittää Suomen valtion ensi vuoden budjettiin useita museoalaan liittyviä hankkeita.

Tänä vuonna joulun alla saatiin iloisia uutisia monessa kulttuurialan organisaatiossa. Eduskunta julkisti viime viikolla valtiovarainvaliokunnan esityksen eduskunnan jakovarasta, jonka eduskunta vahvistaa 21.12.2020. Mukana on poikkeuksellisen monta kulttuuri- ja taidealaan liittyvää hanketta.

Joulukuussa päätettäviä lisärahoituksia kutsutaan usein eduskunnan joululahjarahoiksi. Ne ovat kuitenkin vaatineet pääsääntöisesti pitkäjänteistä työskentelyä ja valmistelua.

Taidetestaajille 1 400 000 euroa


Taidetestaajat on taidekasvatustoimintamalli, joka korostaa ja kerää nuorten arvioita esityksistä ja museovierailuista. Nuorten arviot ovat taidelaitosten ja museoiden hyödynnettävissä, ja vaikuttavat näin siihen, mitä esityksiä Taidetestaajiin hankitaan. Hankkeen puitteissa kaikilla kahdeksasluokkalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua 1-2 taidevierailulle lukuvuoden aikana.

Alun perin säätiöiden rahoittamana käynnistynyt hanke on tavoittanut lähes kaikki kahdeksasluokkalaiset Suomessa. Taidetestaajat-toiminta jatkuu valiokunnan rajoituksella kevään 2021 jälkeen.

Näyttelypalkkiomallin kehittämiseen 1 000 000 euroa

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä, kuten näyttelyn suunnittelusta, ripustuksesta ja purusta sekä näyttelyjulkaisun laatimisesta. Jatkovalmistelun puitteissa on tarkoitus selvittää muun muassa tukimalli, siihen liittyvät rajaukset ja korvausperusteet.

Näyttelypalkkiomalli on ollut Suomen museoliiton, Ornamon ja Suomen taitelijaseuran pitkäaikainen edunvalvontatavoite.

Kansallisgallerian kokoelmahankintoihin 250 000 euroa

Kansallisgallerian taidehankintoihin määritelty rahoitus on pysynyt ennallaan lähes koko 2000-luvun, eikä se anna mahdollisuutta arvokkaiden teosten hankintaan. Käytännössä hankinnat painottuvat nykytaiteen hankintaan ja muutamiin teoksiin vanhemmilta aikakausilta.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös Kansallisgallerian kokoelmatilat vaativat parannusta, sillä ne ovat tällä hetkellä toimintakykyjensä äärirajoilla niin kapasiteetin kuin osittain myös kiinteistöjen fyysisen kunnon suhteen. Osa varastotiloista ei esimerkiksi täytä taidemuseorakennukselle asetettuja palo- ja turvallisuusvaatimuksia.

Valiokunta piti tärkeänä, että Kansallisgallerian kokoelmatiloja kehitetään ja että määrärahatarpeet otetaan huomioon julkisen talouden suunnitelmassa. Uusi rahoitus suunnataan kokoelmahankintoihin.

Muita kulttuuriperintöalan avustuksia

Lisäksi pienempiä summia myönnettiin muun muassa Loviisan Ruotsinpyhtäällä sijaitsevan Strömforsin ruukin pajamuseon toiminnan turvaamiseen ja näyttelytoiminnan kehittämiseen (25 000 euroa) ja virtuaalisen museokeskuksen kehittämiseen ja museopolkujen konseptointiin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella (100 000 euroa). Rahoitusta myönnettiin myös muun muassa sotakorvausalus Vegan kunnostamiseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan puisen riippusillan uusimiseen Haapajärvellä.

Valiokunnan mietinnössä todetaan myös, että digitaalisten palvelujen tarve on lisääntynyt ja on nyt koronaepidemian vuoksi entistä ajankohtaisempaa. Valiokunta pitää tärkeänä, että museoalan digitalisaatiota edistetään, sillä digitaalisuus edistää mm. kulttuuriperinnön välittämistä ja sen myötä aineistot ja tieto ovat helposti kaikkien saatavilla. Rahoitus pidettiin kuitenkin edellisen vuoden tasolla.

 

Kommentti
  

UUTINEN / 16.12.2020

Kirjoittaja


Tuuli Rajavuori työskentelee viestintäpäällikkönä Suomen museoliitossa.

#uutinen, #rahoitus, #taidetestaajat, #näyttelypalkkio