Leena Paaskoski aloittaa museologian työelämäprofessorina

FT, dos. Leena Paaskoski on valittu Jyväskylän yliopistoon museologian työelämäprofessoriksi. Hän aloittaa tehtävässä tammikuussa 2023.

Työelämäprofessuurin aikana Leena Paaskoski jatkaa Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtajana. Työelämäprofessuuri on kaksivuotinen ja osa-aikainen. Paaskoski käyttää työajastaan noin 30 prosenttia yliopistossa ja 70 prosenttia museossa.

Museologiaa voi Jyväskylässä opiskella pääaineena ja siinä voi suorittaa tohtorin tutkinnon. Museologia on Jyväskylän yliopistossa lisäksi suosittu sivuaine. Avoimessa yliopistossa museologian opintoja voi opiskella etä- ja verkko-opintoina, mikä sopii esimerkiksi täydennyskoulutukseksi.

”Tuleva tehtäväni on kehittää museologian ja museoalan vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Työelämäprofessori ohjaa myös opinnäytetöitä. Museologian opetusta yliopistossa on jo vahvistettu ja se on hyvällä mallilla”, Paaskoski kertoo.

Museologian työelämäprofessuuri on Jyväskylän yliopistossa uusi.

”Mielestäni työelämäprofessuuri sopii museologiaan erityisen hyvin, sillä tieteenalalla on iso merkitys museoiden ja koko kulttuuriperintöalan kehittämiselle ja museologia on kirjattu myös museolakiin,” Paaskoski sanoo.

Paaskoski näkee tehtävän erinomaisena tilaisuutena kehittää sekä museoalaa että museologiaa tieteenalana ja oppiaineena. Molemmat hyötyvät toisistaan.

”En näe museologian kehittämistä yksin yliopiston tehtävänä, vaan siihen tarvitaan myös museoita. Odotan innolla uusia mahdollisuuksia kehittää oppiaineen verkostoja koko museokentälle”, Paaskoski kertoo.

Museologian professuuri on ollut täyttämättä siitä lähtien kun Janne Vilkuna jäi eläkkeelle syksyllä 2022. Jyväskylän yliopistolle museologian kehittäminen ja oppituolin säilyttäminen ovat tärkeitä.

 

Kommentti
  

UUTINEN / 30.11.2022

Kirjoittaja

Tuuli Rajavuori työskentelee viestintäpäällikkönä Suomen museoliitossa.

#uutinen, #museologia, #jyväskylän yliopisto, #työelämäprofessori, #kehittäminen, #museotyö