• WhatsApp-sovelluksen avulla yhteyttä voi pitää myös pelkillä kuvilla tai emojeilla. Vapaus viestiä? -valokuvanäyttely esitteli Postimuseon ja toimintakeskus Wärjäämön yhteistyössä toteuttaman nykydokumentoinnin tuloksia. Kuva: Essi Manner / Postimuseo.

Minne katoaa digitaalisen viestinnän kulttuuriperintömme?

Elämme keskellä suurta viestinnän murrosta, emmekä aina välttämättä huomaa sitä. Vaikka oma elämämme ja kommunikaatiomme kietoutuvat vahvasti digitaaliseen maailmaan, emme ole museoissa pystyneet kovinkaan hyvin tarttumaan sähköisen kommunikaation ilmiöihin – saati tallentamaan niitä. Digitaalisen viestinnän tallentamisen hankaluudet, niin tekniset tai tekijänoikeudelliset, eivät saa estää museoita tallentamasta tätä tärkeää ihmiselämän osa-aluetta.

Syntysähköistä viestintämateriaalia tallentuu museoihimme todella heikosti, vaikka elämme keskellä sähköistä viestintää eri kanavilla tulvivaa maailmaa. Ihmisten elämään linkittyy vahvasti digitaalinen kommunikaatiokulttuuri sen eri muotoineen. Maailmamme ei ole enää ainoastaan analoginen ja kosketeltava, digitaalinen maailma on yhtä tärkeä olemassaolon muoto kuin fyysinen maailma. Miksi emme siis tallenna sitä?

Ehkä esinetutkimukseen keskittyvät museomme ja ajattelumme eivät kovin helposti käänny bittien ja aineettoman digitaalisen kulttuuriperinnön tallentamiseen. Ei ole myöskään helppoa miettiä, mitkä sähköiset ilmiöt ansaitsevat tulla tallennetuksi tästä päivästä. Digitaalinen elämämme ja viestintämme on kietoutunut erilaisiin sovelluksiin, joilla on oma elinkaarensa. Mitä sitten tapahtuu, kun sellainen palvelu päätetään sulkea?

Vapaus viestiä? -valokuvanäyttely esitteli Postimuseon ja toimintakeskus Wärjäämön yhteistyössä toteuttaman nykydokumentoinnin tuloksia. Kuvat ja haastattelut peilaavat wärjäämöläisten arkea ja heidän kokemuksiaan viestinnästä. Kuva: Essi Manner / Postimuseo.

Tapamme kommunikoida muuttuu

Maailma on muuttunut paljon sitten internetin keksimisen. Olemme yhteydessä toisiimme yhteisöpalvelujen kautta, virtuaalimaailmoissa, verkkokeskusteluissa ja mobiilipalveluissa. Nämä sähköiset alustat tarjoavat moninaisia tapoja kommunikoida niin tekstin, kuvan, videon tai äänen avulla. Olemme tilanteessa, jossa käyttämämme viestintäalustat ja -palvelut muuttuvat nopeissa sykleissä. Samalla ne muuttavat kommunikaatiotapojamme.

Kun haluamme saada tietoa maailmasta, kuinka moni meistä lukee enää aamuisin paperista sanomalehteä tai katsoo suoraa uutislähetystä televisiosta? Viestinvälitys on muokkautunut sellaiseksi, että tieto muuttuu koko ajan ja sitä on saatavilla sähköisesti koska tahansa. Perinteiset uutismediat ovat tulleet osaksi sosiaalisen median alustoja. Massaviestintää pystyy tekemään nykyään jokainen, enää ei tarvitse olla viestinnän ammattilainen saadakseen äänensä vaikkapa sosiaalisessa mediassa kuuluviin. Viestintä nopeutuu, viestit lyhentyvät ja tietoa jaetaan myös disinformaation levittämiseksi. Kuinka käy monimutkaisten syy-seuraussuhteiden ymmärtämiselle lyhyttä, ytimekästä ja jopa polarisoitunutta viestintää suosivassa maailmassa?

Grand Theft Auto 5 -roolipeliyhteisön peliporukka. Pelin sisälle perustettu taidenäyttely löytyy erään hahmon asunnon sisältä. Suomen pelimuseon syntysähköisen aineiston eli GTA5-pelin nykydokumentointihankkeesta. Kuva: Matti Salonen / Vapriikki 2021.

MuseoX-hanke porautuu digitaalisen kulttuuriperinnön tallentamisen haasteisiin

Digitaalinen kulttuuriperinnön tallentamisen problematiikka on yksi MuseoX-hankkeen keskeinen aihe. Luomme uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota yhdessä Postimuseon sekä Tampereen historiallisten museoiden Mediamuseo Rupriikin ja Suomen pelimuseon kanssa. Tähtäämme kohti valtakunnallista vastuumuseotehtävää vuonna 2024. Uusi museo tulee tarkastelemaan digitaalista viestintää ja medioitunutta maailmaa sekä niiden vaikutuksia yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan.

 

Kommentti
Kommentit

Olli

Yksiä suurimpia digitaalisen kulttuuriperinnön järjestelmällisiä tuhoajia ovat verkkosivujen suunnittelijat: lähes aina kun jotakin verkkosivua uudistetaan niin sieltä poistetaan kaikki vanhat materiaalit kuten tiedotteet ja julkaisut. En ymmärrä miten nettisivujen suunnittelun koulutuksen saaneet ammattilaiset jatkuvasti sortuvat tuollaiseen kulttuurin tuhoamiseen. Vuosikymmenten päästä tulemme huomaamaan kuinka 2000-luku tulee olemaan \"digitaalinen pimeä aika\" kun paljon digitaalista materiaalia on jätetty arkistoimatta.

 
Pirkko Aurell

Hienoa! Vihdoinkin!

 
  

NÄKÖKULMA / 2.5.2023

Kirjoittaja


FM Tiia Tiainen työskentelee MuseoX – kohti viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota -hankkeessa projektipäällikkönä.

#nakokulma, #museox, #hanke, #digitaalisuus, #kulttuuriperinto