• Kuva: Hotelli- ja ravintolamuseo

Museo ammattiosaamisen foorumina

Hotelli- ja ravintolamuseo syventyi pohtimaan ammattilaisuuden ulottuvuuksia yhdessä hotelli-, ravintola- ja matkailualan eri sukupolvien kanssa Ammattilaiselta toiselle -työpajahankkeessa. Tuottaja Aino Kirjonen kertoo, mitä tapahtui, kun pitkän uran tehneiden ammattilaisten hiljainen tieto sekä opiskelijoiden tulevaisuuteen tähtäävä osaaminen kohtasivat.

Hotelli- ja ravintolamuseon olemassaolon perustana on hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden halu tallettaa omaa historiaansa. Näin ollen alan ammattilaisuus ja ammattilaiset ovat elintärkeä osa museota. Tämä herätti oivalluksen: mitä jos eri ikäryhmille kohdistetun museopedagogiikan sijaan tuotaisiin yhteen eri ikäpolvien edustajat keskustelemaan omasta ammattilaisuudestaan sekä oman alansa historiasta?

Kuva työpajassa syntyineistä muistiinpanoista

Kuva: Hotelli- ja ravintolamuseo

Ammattiosaamista sukupolvelta toiselle

Hotelli- ja ravintolamuseon keväällä 2020 järjestetyt Ammattilaiselta toiselle -työpajat olivat uusi avaus monella tasolla. Monisukupolvinen ammatillinen pohdinta pyrki vahvistamaan ammatti-identiteettejä ja toisaalta työpajoissa etsittiin myös uusia mahdollisuuksia kokoelmatyön sekä museopedagogiikan yhdistämiseen. Työpajoissa pyrittiin kartuttamaan museon kokoelmia esimerkiksi muistitiedon suhteen. Kokoelmaesineiden mukaan ottamisen kautta alan menneisyys konkretisoitui osallistujille.

Antoisat työpajat innostivat osallistujia

Kaikkein tärkein oppi työpajoissa oli se, kuinka iso tarve omasta alasta keskustelemiseen eri sukupolvien ammattilaisilla on. Etenkin työuraa tekevät ja eläköityneet osaajat olivat innoissaan mahdollisuudesta jakaa omaa osaamistaan sekä pohtia alansa viime vuosikymmenien kehitystä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Moni opiskelijoista ei ehkä ennen työpajoja ollut kokenut suurta tarvetta alansa historian tutkailuun, mutta työpajojen myötä heidänkin historiatietoisuutensa kasvoi sekä innostus konkarien tarinoiden kuuntelemiseen oli käsinkosketeltavaa. Myös museo sai kokoelmiinsa uusia lisäyksiä, kun osallistujien työhistoriaa talletettiin museoon esimerkiksi työtodistusten muodossa.

Työpajojen uudet mahdollisuudet

Osallistujien innostus kantoi työpajat myös koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen yli. Suunnitelluista työpajoista vain yksi ehdittiin pitämään ennen museoiden ovien sulkeutumista.

Tilanne kuitenkin mahdollisti hypyn uudelle tasolle, kun päätimme uskaltautua meille tuntemattomalle alueelle ja järjestää työpajan etäyhteyksillä. Tämä osoittautui kaivatuksi ratkaisuksi, sillä ravitsemis-, majoitus- ja matkailualaa rajusti koetellut kriisi toi oman alan pohdintaan uusia ulottuvuuksia sekä korosti keskustelun tarvetta ammattilaisten eri sukupolvien kesken.

Ammatillista voimaantumista historian kautta

Ammattilaiselta toiselle -työpajat konkretisoivat hyvin niitä lukuisia mahdollisuuksia, joita monisukupolvinen museopedagogiikka voi tarjota museoiden yleisöille sekä museoille itselleen. Ammatillinen voimaantuminen historian kautta korostaa etenkin tiettyihin elinkeinoihin keskittyneiden museoiden roolia merkityksellisinä keskustelufoorumeina. Siksi laadimme työpajoista työpajapohjan, jota muut museot voivat hyödyntää omassa yleisötyössään. Työpajapohjat löytyvät museomme nettisivuilta.

 

Kommentti
  

NÄKÖKULMA / 28.5.2020

Kirjoittaja

Henkilökuva Aino Kirjonen

Kirjoittaja Aino Kirjonen työskenteli työpajatuottajana Hotelli- ja ravintolamuseolla ja on myös museon entinen opas.

#työpajahanke, #hanketyö, #ammattiosaamisen kehittäminen, #Hotelli- ja ravintolamuseo