• Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeen ensimmäinen toimenpide toteutui syksyllä 2022, kun Liedon museo perusti Kyöstilän biodiversiteettialueen. Marraskuussa museoduunari Eikka pääsi tutustumaan alueeseen. Kuva: Maria Suomi / Turun Tienoo

Museoiden ilmastotoimijuudessa yhteistyö on voimaa

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa varsinaissuomalaiset ammatilliset museot ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa ympäristönäkökulmasta. Samalla hanke haluaa innostaa muitakin museoita yhdistämään voimansa löytääkseen parhaat ratkaisut ekologisesti kestävämpään museotoimintaan.

Museopoliittisessa ohjelmassa 2023 todetaan, että kestävyysajattelun tulisi olla kaiken museotoiminnan keskiössä. Tämä käsittää niin kiinteistöjen ja kokoelmien ylläpidon kuin sisällöntuotannon ja toiminnan tavoitteet. Ympäristövaikutusten arviointi ei kuitenkaan ole aina helppoa, ja museoiden mahdollisuudet viedä ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja käytäntöön vaihtelevat.

Ajatus museoiden yhteisestä ympäristöteemaisesta kehittämishankkeesta syntyi Varsinais-Suomen ammatillisten museoiden yhteistyöverkoston toiminnan tuloksena. Jakamalla tietoa keskenään museot voivat löytää yhteisiä ratkaisuja sekä innostaa toisiaan kokeilemaan uudenlaisia keinoja vahvistaa museonsa ilmastotoimijuutta. Verkostomaisen yhteistyön kehittämisellä ja jaetun osaamisen hyödyntämisellä onkin hankkeessa suuri merkitys.

Museoiden ilmastolupauksen keskiössä ovat konkreettiset toimenpiteet. Jokainen museo on sitoutunut toteuttamaan joko museotoiminnan hiilijalanjälkeä pienentävän tai positiivista ympäristövaikutusta edistävän toimenpiteen vuoden 2023 loppuun mennessä.

Konkreettisia tekoja ruohonjuuritasolta lähtien

Ilmastonmuutoksen torjunnassa museoilla on mahdollisuus ottaa suunnannäyttäjän rooli. Perinteisesti museoilla nähdään olevan merkittävä tehtävä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävien yhteiskuntien rakentamisessa, mutta museoiden yhteiskuntavastuuseen kuuluu reagoida myös kasvavaan huoleen ympäristön tilasta.

Ympäristöasioiden hallinta kuuluu jokaisen vastuullisen organisaation toimintaan. Ruohonjuuritason ympäristötekojen merkitystä ei kannata aliarvioida, sillä isot virrat syntyvät pienistä puroista. Perusasiat on syytä laittaa kuntoon jätteiden lajittelusta ja arjen energiatehokkuudesta alkaen. Ilmastoviisaiden toimintatapojen vakiinnuttaminen osaksi jokapäiväisiä käytäntöjä on tärkeä askel matkalla kohti vähähiilisempää museotoimintaa.

Ympäristövaikutusten arviointi auttaa löytämään parhaat keinot hiilijalanjäljen pienentämiseen. Neljä Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa mukana olevaa museo-organisaatiota on ottamassa käyttöönsä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka rakentaminen alkaa ympäristövaikutusten arvioinnilla ja siihen perustuvien kehittämiskohteiden valinnalla.

Osa hankkeen toimenpiteistä keskittyy ekologisen kädenjäljen kasvattamiseen. Museoiden monipuolinen toimintaympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia positiivisten ympäristövaikutusten luomiselle. Ruohonjuuritasolle päästään kirjaimellisesti esimerkiksi biodiversiteettiteemaisten ilmastolupausten avulla. Työn alla on muun muassa alkuperäiskasvien varmuuskokoelman sijoittaminen museopuutarhaan sekä museoalueen kulttuuriympäristöjen biologisen monimuotoisuuden kartoitus.

Museoiden ilmastotoimijuus herättää mielenkiintoa

Ympäristövastuu ei ole hankkeessa mukana oleville museoille uusi asia. Monet valituista kehittämistoimenpiteistä ovat sellaisia, joiden toteuttamiseen museot olisivat ryhtyneet ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. Jotta ilmastotoiminta olisi sekä vaikutuksellista että vakuuttavaa, sen tuleekin olla sidoksissa organisaation perustoimintaan. Museoiden täytyy olla rehellisiä paitsi itselleen, myös asiakkailleen. Konkretiaan perustuva avoin vastuullisuusviestintä on tärkeä osa ympäristövastuuta.

Yksi hankkeen tavoitteista on vahvistaa viestiä siitä, että museokentällä ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoimiseksi tehdään koko ajan toimenpiteitä. Museoiden ilmastolupaus onkin herättänyt mielenkiintoa varsinaissuomalaisissa medioissa.

Hankkeen osana järjestetään koulutustilaisuuksia, joista osa avataan koko museokentälle. Lokakuussa 2022 järjestettiin koulutusiltapäivä uusiutuvan energian ratkaisuista museotoiminnan näkökulmasta. Maaliskuussa 2023 tiedossa on luonnon monimuotoisuuteen keskittyvä koulutustilaisuus. Museoiden tarpeisiin räätälöityjen koulutusten tarkoitus on paitsi tukea toimenpiteiden toteuttamista, myös kasvattaa kyvykkyyttä ilmastonmuutoksen keskellä toimimiseen.

Riippumatta siitä, päätetäänkö museon ekologista kestävyyttä parantaa hiilijalanjälkeä pienentämällä vai ekologista kädenjälkeä kasvattamalla, oleellista on tarttua toimeen. Museoiden ilmastotoimijuus ei tapahdu itsekseen. Se on valinta, joka pitää viedä käytäntöön. Muutos lähtee aidosta sitoumuksesta ja valmiudesta altistaa omat toimintatapansa kritiikille.

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa ovat mukana Aboa Vetus Ars Nova, Liedon museo, Liedon Vanhalinna, Merikeskus Forum Marinum, Naantalin museo, Raision museo Harkko, Sagalundin museosäätiö, Salon historiallinen museo SAMU, Suomen maatalousmuseo Sarka, Turun museokeskus, Turun taidemuseo, Uudenkaupungin museo sekä Åbo Akademin säätiön museot. Alueellisena vastuumuseona Turun museokeskus koordinoi hanketta. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Museovirastolta.

 

Kommentti
  

NÄKÖKULMA / 21.12.2022

Kirjoittaja


FM Maija Talja työskentelee Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeen projektikoordinaattorina.