• Ohuista lastuista valmistettu joulukoriste eli lastulintu, jollaisia yksi kokoelman artikkeleista käsittelee. Kuva: Raisa Nerg / Keski-Suomen museo.

Museologin työpöydältä

Janne Vilkunan artikkelikokoelma tarjoaa kattavan katsauksen esinetutkimuksen kiehtovaan maailmaan.

Museologin työpöydältä: 12 esinetutkimusta ja vähän muutakin -artikkelikokoelman esipuheessa museologian professorina Jyväskylän yliopistossa vuosina 1998–2022 toiminut Janne Vilkuna kertoo, että hän päätti julkaista joukon omia esinetutkimuksiaan eläköitymisen lähestyessä.

Vilkuna kertoo noudattaneensa nimeämisperinnettä ja antoi siksi teokselle nimen "Museologin työpöydältä". Hän kertoo valinneensa kirjoituksensa pääasiassa vanhan museologian eli museografian alalta, koska hän on huolissaan esinetutkimuksen nykytilasta Suomessa.

Vilkuna painottaa esipuheessaan jaon aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön olevan keinotekoinen. Hän näkee sekä ulkona "suuressa museossa" olevat kohteet että muistiorganisaatioihin tallennetut objektit todistuskappaleina menneisyydestä, jotka auttavat meitä muistamaan ja ymmärtämään.

Kokoelmaan kerätyt artikkelit ovat esineisiin liittyviä tutkimuksia, joihin Vilkuna on kirjoittanut myös saatteen siitä, miten hän päätyi kirjoittamaan kyseistä artikkelia. Kokoelma koostuu kahdestatoista esinetutkimuksesta, jotka käsittelevät erilaisia museoesineitä ja niiden merkityksiä eri konteksteissa.

Artikkelit johdattavat lukijan syvemmälle esineiden merkityksiin ja niiden rooliin kulttuurissa. Esimerkiksi eräässä artikkelissa Vilkuna tarkastelee lastusiipisiä joululintuja, kun taas toisessa tarkasteluun asettuvat museoiden poistoprosessit ja objektibulimia.

Kokoelman artikkelit ovat kiinnostavia ja informatiivisia, ja ne tarjoavat monipuolisen näkökulman esinetutkimuksen maailmaan. Artikkelikokoelma on suositeltava lukukokemus kaikille museologiasta kiinnostuneille, jotka haluavat ymmärtää paremmin esineiden merkityksiä ja niiden roolia kulttuurissamme.

Artikkelikokoelma on julkaistu yliopiston JYX-julkaisuarkistossa ja se on luettavissa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85168.

 

Kommentti
  

UUTINEN / 28.3.2023

Kirjoittaja


Kirsti Ruissalo
työskentelee viestinnän asiantuntijana Suomen museoliitossa.