• Ikkunat verstaalla korjattavina. Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto.

Museoviraston Korjaustaito-sivusto tarjoaa luotettavaa tietoa rakennusperinnön hoidosta

Vuoden viestintäteko 2023 -kilpailun finaalissa on neljä museoalan viestintätekoa. Palkinto jaetaan Museopalkintogaalassa 25.5.2023. Esittelimme muut kolme finalistia MuseoProssa huhtikuun aikana. Sarjan viimeinen jakso kertoo Museoviraston Korjaustaito.fi-sivustosta.

Museoviraston Korjaustaito.fi-sivusto tarjoaa tietoa, ohjeita ja kokemuksia rakennusperinnön hoidosta, säilyttävästä korjaamisesta sekä restauroinnista luotettavasti ja ammattimaisesti, mutta samalla yleistajuisesti ja helposti ymmärrettävästi.

Vuonna 2022 avattu verkkosivusto kokoaa yhteen aiemmin hajallaan ja osittain vaikeasti tavoitettavissa olleen tiedon. Korjaustaito-sivusto välittää Museoviraston korjaushankkeissa karttuneen kokemuksen ja hyvät toimintatavat kaikkien korjaajien saataville. Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston asiantuntijoiden kehittämän ja tuottaman sivuston tavoitteena on tavoittaa laajasti kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset sekä harrastajat.

Rakennusperinnön vaalimisen näkökulmat saman katon alla

Korjaustaito-sivusto sai alkunsa Museoviraston kulttuuriympäristöpalveluiden osastonjohtajana toimineen Mikko Härön aloitteesta uudistaa Museoviraston korjausneuvonta. Uudistus sisälsi siirtymisen kokonaisvaltaisesti internet-jakeluun ja sisällön päivittämisen vastaamaan rakennetun kulttuuriperinnön ajankohtaisia painotuksia, kuten kestävää kehitystä ja modernia rakennusperintöä.

”Museovirasto on julkaissut vanhoja rakennustapoja koskevia korjausohjeita, oppaita suojeltujen rakennusten korjaushankkeiden suunnitteluun ja muita rakennusperinnön vaalimiseen liittyviä julkaisuja jo vuosikymmeniä. Korjaustaito-sivustolla haluttiin koota rakennusperinnön vaalimisen erilaiset näkökulmat saman katon alle, kaikenlaisille tiedon käyttäjille yhtä lailla tutustuttavaksi, hyödynnettäväksi ja sovellettavaksi”, kertoo hanketta vetänyt yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta.

Verkossa julkaiseminen tarkoittaa entiseen nähden myös uusia kertomisen keinoja.

”Näyteikkunassa pystymme muun muassa videoraporttien keinoin esittelemään innostavia ja kannustavia esimerkkejä arvokkaiden kohteiden korjaamisesta, restauroinnista ja konservoinnista”, toteaa Lehtinen.

Konservaattori ja siivoojaa Eduskuntatalossa. Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto.

Sivusto palvelee kestävän kehityksen toteutumista

Korjaustaito-sivuston ohjeisto perustuu suojelluissa rakennuksissa käytettyihin vaalimisen periaatteisiin. Sivusto ei kuitenkaan rajoitu pelkästään erityisten rakennusperintökohteiden hoitoon, vaan palvelee laajemminkin kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä. Sivusto on suunnattu kaikille, jotka ovat tekemisissä rakennusten hoidon ja korjaamisen kanssa tai ovat kiinnostuneita aiheesta.

Rakennusten arvojen ja ominaisuuksien ylläpitämiseen painottuva korjaaminen on etenkin pitkällä aikavälillä ympäristön ja talouden kannalta tehokkain toimintatapa. Se on kuitenkin huonosti tunnettu vaihtoehto vallitsevalle uudistavalle korjaamiselle, ja siksi sitä voi olla vaikea valita tai toteuttaa korjaushankkeessa. Korjaustaito pyrkii korjaamaan tilannetta kokoamalla ohjeita ja tietoa helposti saataville.

”Vanhojen rakennusten arvostusta, kunnossapitoa ja korjaamista on todella mielekästä edistää, sillä ne tuottavat monenlaista hyötyä ympäristön ja talouden kannalta”, Lehtinen toteaa.

Iisalmen pappilan interiööriä. Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto.

Museovirasto laajentaa sisältöjä pitkäjänteisesti

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana sivustolla on vieraillut noin 23 000 kävijää. Suosituimpia sisältöjä ovat yleisölle ennestään tutut korjauskortit ja Näyteikkunan restaurointitarinat.

”Korjaustaito-sivusto on saanut erittäin positiivisen vastaanoton eri käyttäjäryhmiltä. Vanhojen rakennusten omistajat ja korjaajat, ammattilaiset, omakorjaajat ja harrastajat sekä opiskelijat ovat antaneet palautetta ja odottaneet sivuston julkaisua. Lisäksi sivustolle on esitetty useita ehdotuksia uusista ohjeista”, kertoo Lehtinen.

Yksi kaivattu sisältö on omakorjaajille tarkoitettu korjaushankkeen etenemisopas, joka täydentäisi laajaa ja vaativaa hanketta koskevaa Restauroinnin polku -ohjeistoa.

”Olemme ryhtyneet yhdessä alueellisten vastuumuseoiden kanssa ryhtyneet valmistelemaan Korjaajan polku -osiota tähän tarkoitukseen”, Lehtinen kertoo.

Museovirasto jatkaa ohje- ja julkaisutarjontaansa siten, että se ottaa huomioon rakennusperinnön vaalimisen laajentuneet ja täsmentyneet tavoitteet. Perinteisesti korjausohjeet ovat keskittyneet suojeltavien rakennusten hienovaraiseen korjaamiseen, mutta nyt kiinnostus kaikkien jo olemassa olevien rakennusten hyödyntämiseen, kunnossapitoon ja korjaamiseen on kasvamassa uusiin mittakaavoihin.

”Tämä johtuu kestävyyskriisin yleisestä tiedostamisesta ja rakennetun omaisuutemme määrän kasvusta. Uskomme, että Museovirastolla on rakennusperinnön tuntemuksellaan paljon annettavaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkossa tulemme tekemään työtä sivuston tunnetuksi tekemiseksi muuallakin kuin restauroinnin piirissä”, Lehtinen sanoo

 

Kommentti
  

NÄKÖKULMA / 2.5.2023

Kirjoittaja

Kirsti Ruissalo
työskentelee viestinnän asiantuntijana Suomen museoliitossa.