• Kuva: JR Korpa

Muutoksen ja luovuuden johtajuustesti

Jotta kulttuurisektorilla kyetään vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, tarvitaan muutosta, luovuutta ja johtajuutta, toteaa oikeustieteen lisensiaatti, hallitusammattilainen ja yritysjohtaja Karri Kaitue.

Maailman murros ja megatrendit ovat jo pitkään haastaneet eri aloja toimintakulttuurin ja organisoitumisen uudistuksiin. Nyt muutos on totta. Ajankohtainen kriisi pakottaa meitä arvioimaan toimintamme arvoa.

Johtamiselta vaaditaan erityistä empatiakykyä, rohkeutta ja kykyä ratkaista ongelmia nopeasti ja yhteisöllisesti. Tämän ajan johtaminen on jatkuvaa oikean polun etsimistä ja puitteiden rakentamista, joissa organisaatio ja henkilöstö voivat kehittyä ja sopeutua muutoksiin.

Samat trendit, työn muutos ja rahoituksen epävarmuus haastavat myös taide- ja kulttuurialaa uudistuksiin sekä kehittämään johtamis- ja liiketoimintaosaamista. Taide- ja kulttuuriorganisaatioilla on kuitenkin mahdollisuus toimia erinomaisina pioneereina sekä näyttää muille, kuinka ne pystyvät valjastamaan luovat voimansa ja uusiutumaan.

Luovuus ja kokeilunhalu palkitaan murroksessa

Organisaatioiden menestys perustuu niiden suorituskyvyn kasvattamiselle ja toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne, jotka ovat riittävän uteliaita ja kokeilunhaluisia löytämään toimintaympäristön vaihteluista lähteitä uusille ratkaisuille ja oppimaan uutta – etsimään avaimia rakenteellisiin murroksiin ja luoviin toimintatapoihin.

Toimintaa tulee voida mitata

Johtajien on nyt enemmän kuin koskaan synnytettävä luottamusta, kuunneltava ja herätettävä yhteisen tekemisen tahto. Toimittava luovuuden puolesta, annettava tilaa kriittisyydelle, ja jopa kapinallisuudelle. Oltava läsnä ja välitettävä – tinkimättä kuitenkaan toteutuksen ja tavoitteiden mitattavuudesta. Yritykset ja kulttuuriorganisaatiot voivat oppia valtavasti toisiltaan tässä asiassa.

Kulttuurisektori tarvitsee muutosta ja johtajuutta

Taide- ja kulttuurisektorin olemassaoloa ja tehtäviä arvostetaan yhteiskunnassamme. Samalla sektorille asetetaan kuitenkin yhä enemmän vaatimuksia todistaa vaikuttavuutta ja välittömiä hyötyjä meille kaikille. On vaarallisen lyhytnäköistä luottaa enää julkisen sektorin taloudellisten voimavarojen kasvamiseen tai kuvitella kulttuuria yhteiskunnasta irrallisena ja ainoastaan omaan ansaintalogiikkaansa perustuvana oikeutuksena.

Nyt jos koskaan on aika luoda nahkansa, etsiä keinoja johtaa toimintaa entistä taitavammin ja saavuttaa tavoitteet tehokkaasti, huolimatta yhä monimutkaisemmista toimintaympäristöistä. Taitavalla johtamisella ja tarkoituksenmukaisella liiketoimintaosaamisella kulttuuriorganisaatioilla on entistä suurempi mahdollisuus vahvistaa rooliaan yhteiskunnassa.

Kulttuurisektorin on aika luoda nahkansa

Lopulta taide- ja kulttuuriorganisaatioiden onnistumista ei arvioida tai mitata vain niihin käytetyillä yhteiskunnan investoinneilla. Taiteen ja kulttuurin fundamentaalinen tehtävä on avata ihmisyyden merkityksiä. Tämä antaa sektorille etuoikeuden toimia valonlähteenä ja esimerkkinä inhimillisen pääoman todellisista mahdollisuuksista.

Kulttuuriorganisaatiot ovat luotuja yhteiskunnan muutospioneereiksi. Entistä taitavammalla johtamisella ne myös siinä varmasti onnistuvat.

---

Karri Kaitue on yksi Aalto EE:n Business of Culture-ohjelman pääpuhujista. Business of Culture on Aalto University Executive Educationin uusi johtamisohjelma kulttuurialan ammattilaisille Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelman yhteistyökumppaneita ovat BI Norwegian Business School, Ruotsin kansallismuseo, Tanskan kuninkaallinen teatteri ja Viron Pimeiden öiden elokuvafestivaali. Ohjelman osallistujia ovat vuonna 2019-2020 tukeneet Saastamoisen säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Föreningen Konstsamfundet ja Suomalais-Ruotsalainen Kulttuurirahasto.

 

Kommentti
  

NÄKÖKULMA / 4.5.2020

Kirjoittaja

Henkilökuva Karri KaitueOikeustieteen lisensiaatti Karri Kaitue on hallitusammattilainen ja yritysjohtaja.

Kuva: A-lehdet / Johanna Myllymäki

#johtaminen, #muutos, #luovuus, #murros