Kookos-tiimin tunnelmia MuseumPlus-käyttäjätapaamisesta Berliinistä


Palvelupäällikkö Sampsa Heinonen esittelemässä Kookos-kokoelmahallintaa käyttäjätapaamisen osallistujille Palais Kulturbrauereissa, Berliinissä. Kuva / © zetcom ltd.


Kookos-tiimi osallistui viime viikolla Berliinissä zetcom ltd:n Saksan toimiston järjestämään kansainväliseen MuseumPlus-käyttäjätapaamiseen. Käyttäjätapaamiseen osallistui yhteensä 170 osallistujaa 12 eri maasta. Suomesta Suomen museoliiton ohella paikalla oli Museoviraston ja Kansallisgallerian edustajia. Käyttäjätapaamisen ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli esityksiä eri aiheista zetcomilta, zetcomin yhteistyökumppaneilta ja zetcomin asiakkailta. Toisena päivänä ote oli käytännönläheisempi: työpajoissa käsiteltiin mm. järjestelmän hallinnointia, MuseumPlus-APIn käyttöä ja järjestelmän raportointiominaisuuksia.

Pidin itse ensimmäisenä päivänä esityksen MuseumPlus-järjestelmän ympärille rakennetusta Kookos-kokoelmahallinnasta, joka valmiina SaaS-pakettina pitää sisällään järjestelmän ohella myös palvelinratkaisun ja tarvittavan käyttötuen koulutuksineen. Kookoksessa kaikkien asiakkaiden aineistot on tallennettu fyysisesti samaan tietokantaan. Käyttöoikeuksilla rajataan asiakkaan pääsy vain omiin aineistoihinsa, jolloin päivittäinen käyttökokemus sinänsä on Kookos-ratkaisussa sama kuin aineistot olisivat museokohtaisessa tietokannassa. Yksittäisen käyttäjän tunnistaminen toteutetaan kirjautumisen yhteydessä. Tietoturvasta huolehditaan siten, että yhteys palvelimelle muodostetaan suojatussa yhteydessä (HTTPS), jottei tunnuksia voida kaapata sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käyttäjän palvelimelle lähettämät tunnistautumistiedot säilyvät tällöin asianmukaisesti suojattuna koko kirjautumisen ajan.

Lisäksi tietokannassa on yhteiskäyttöisiä aineistoja kuten termilistat, jotka ovat kaikilla käytössä. Näiden yhteiskäyttöisten aineistojen hallinnasta ja ylläpidosta vastaa Kookos-tiimi keskitetysti. Tulevaisuuden kannalta tässä ratkaisussa on jo etukäteen varauduttu mm. KAM-sektorin yhteiskäyttöiseen nimitietopalveluun. Termilistoihin on aina toki mahdollista lisätä myös organisaatiokohtaisia termejä, joiden käyttö joissain tilanteissa on itseasiassa välttämätöntä (esimerkiksi sijainnit tai museokohtaiset luokitusjärjestelmät). Esitykseni herätti yleisössä runsaasti kiinnostusta ja pääsin vastaamaan lukuisiin kysymyksiin heti sen jälkeen ja myöhemmin vielä zetcomin järjestämässä illanvietossa.

Käyttäjätapaamisessa vahvistui käsitys siitä, että Kookos-ratkaisu on muihin zetcomin asiakkaisiin verrattuna varsin ainutkertainen. Suuri osa zetcomin museoasiakkaista on suoraan asiakassuhteessa yritykseen, jolloin kokoelmahallintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen edellyttää melkoisesti erityisosaamista myös asiakkaalta. Tapaamisen aikana huomasimme, että zetcomin asiakkaat ovat eri viivalla tämän asian suhteen. Osa tuntui tekevän Kookokseen verrattavia melko vaativia ylläpitotoimenpiteitä varsin itsenäisesti, kun taas joillain oma tekninen osaaminen kokoelmahallintajärjestelmän käytössä ja kehittämisessä on melko lailla vaatimattomampaa. Edustamamme näkemys yhteiskäyttöisen järjestelmän eduista sai näistä kokemuksista edelleen vahvistusta. Yhteiskäyttöisesti hallinnoitu järjestelmä tuo yksittäiselle käyttäjämuseolle vertaistukea järjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa, kun järjestelmän kehitystyö rakentuu päivittäisestä ylläpidosta huolehtivan Kookos-tiimin, Kookos-konsortion ja jokaisen yksittäisen käyttäjämuseon varaan.

Mielenkiintoisinta antia käyttäjätapaamisessa oli ehdottomasti tutustuminen muihin MuseumPlus-käyttäjiin ympäri Eurooppaa. Olemme jo aiemmin toimineet muutamaan otteeseen asiantuntijaroolissa eri zetcomin asiakasmuseoiden suuntaan, kun Kookoksesta on haettu referenssiä miten jokin toiminnallisuus tai ominaisuus on toteutettu. Pääsin itse viimein tapaamaan kasvokkain mm. Oxfordin yliopistomuseon (Ashmolean Museum) henkilökuntaa, joihin olen ollut aiemmin yhteyksissä useaan otteeseen sähköpostitse järjestelmän kehitysasioihin ja ylläpitoon liittyen.

zetcom ltd:n Berliinin toimiston johtaja Norbert Kanter esitteli tilaisuudessa viime aikojen kehitystyötä ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Kookos-tiimissä olimme henkilökohtaisesti erittäin tyytyväisiä siihen, että useat eri yhteyksissä esittämämme toiveet on huomioitu koko MuseumPlus-järjestelmän yleisen frameworkin tulevaisuuden kehitystyössä. Esimerkiksi tuleva karttasovellus (GIS-ratkaisu) vaikutti tilaisuudessa tulevan toteutetuksi aika lailla toiveittemme mukaisesti. Jatkuvasti aktiivinen roolimme järjestelmän testaus- ja kehitysnäkökulmasta zetcomin suuntaan on siinä suhteessa selvästi tuottanut tulosta.

Alustavasti seuraavaa käyttäjätapaamista zetcom suunnittelee kahden vuoden päähän vuodelle 2021. Norbert Kanter väläytti mahdollisuutta järjestää tällöin maailmanlaajuisesti kaikille MuseumPlus-käyttäjille yhteinen käyttäjätapaaminen, johon osallistuisivat kaikkien zetcomin eri toimistojen asiakkaat ympäri maailmaa. Jäämme siis mielenkiinnolla odottamaan tulevaa ja uusia MuseumPlus-järjestelmän kehitysaskeleita!
Sampsa Heinonen
Kirjoittaja on Kookos-kokoelmahallinnan palvelupäällikkö Suomen museoliitossa

 
  

NÄKÖKULMA / 1.10.2019

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin