Euro enemmän: Museokauppa näkyvämmäksi asiakkaille

Dracula-näyttelyn myyntituotteita Museokeskus Vapriikin museokaupassa.
Euro enemmän -hankkeen pilotointivaihe päättyy syyskuussa. Arkkitehtuurimuseon ja Tekniikan museon lisäksi museokauppakonseptia testataan kahdessa muussa pilottikohteessa, joiden lähtökohdat ovat erilaiset. Turun taidemuseolla ja Museokeskus Vapriikilla museokaupat ovat olleet toiminnassa jo pitkään. Kuinka toimivan museokaupan hyvää tulosta saadaan viilattua vielä paremmaksi?

Museokauppa laajenee myymälän ulkopuolelle

Turun taidemuseon uudistuksessa painotetaan nykyisten ja käytössä olevien toimintojen kehittämistä. Museokaupan kenties suurimpana haasteena on myymälätilan rajallisuus. Saman ongelman kanssa painivat varmasti myös muut museokaupat.

Taidemuseon museokauppa toimii samassa tilassa yhdessä Café Victorin kanssa. Jaetussa ja toiminnoiltaan tarkasti määritellyssä tilassa myyntipinta-alaa oli etsittävä muun muassa museon aulasta ja käytävältä.

Museokauppa laajeni Turun taidemuseon käytävälle.
Turussa museokaupan myyntipinta-alan laajentaminen myymälätilan ulkopuolelle on ollut tietoista museokaupan näkyväksi tekemistä asiakkaille. Toteutukseen sisältyvät esillepanojen päivitykset, joissa Turun taidemuseon museokauppatiimi on onnistunut hienosti.

Itse myymälätilaa päivitettiin lisäksi lisäämällä julisteiden määrää seinille sekä sijoittamalla ja ryhmittelemällä myymäläkalusteita hieman uudelleen. Eri tuoteryhmät nousevat nyt paremmin esille.

Museokauppa näkyväksi asiakkaille

Museokeskus Vapriikin museokauppa tarjoaa kymmenen eri museon tuotteita. Tuotevalikoiman suunnittelu ja hinnoittelu vaatii siis erityistä silmää ja osaamista, jotta asiakkaat lähtevät kaupasta kevyempi lompakko taskussaan ja tyytyväisinä.

Vapriikin vahvuutena on museokaupan hyvä sijainti. Lisäksi ajankohtaiset näyttelyt näkyvät museokaupan tuotevalikoimassa selvästi ja tuotteistamisessa museokauppa on onnistunut hienosti. Hyvänä esimerkkinä tästä on helmikuussa avautunut Dracula-näyttely ja siihen huolellisesti suunniteltu tuotesarja ja muut oheistuotteet.

Vapriikin pilotointikautta valmistellessa yhdessä kävimme läpi muun muassa ennusteita vuoden 2019 kokonaiskävijämäärästä. Arvioiden perusteella ennakoitiin, että museokaupan olisi hyödynnettävä asiakasvirtoja aikaisempia vuosia tehokkaammin. Muun muassa tämän tiedon pohjalta määrittelimme yhdeksi pilotoinnin osa-alueeksi museokaupan näkyvyyden ja houkuttelevuuden lisäämisen.

On kiinnostavaa nähdä, kuinka kaupan näkyvyyden tehostamiseen tähtäävät toimet niin museon sisällä kuin ulkona lopulta vaikuttavat myyntiin. Onnistuvatko esimerkiksi asiakaspolun varrelle sijoitetut kaupalliset viestit museokaupasta ohjaamaan asiakkaita ostoksille kauppaan? Entä palautuvatko esimerkiksi vaatelokeroihin satunnaisesti jätetyt tarjouskupongit kauppaan ja onko niillä vaikutusta myyntiin?

Dracula-tuoteperhe on näkyvästi esillä Vapriikissa.
Odotuksia ja haasteita tuleville vuosille

Työ kaikkien neljän pilottimuseon kanssa on ollut erittäin antoisaa. Kunkin pilottimuseon museokauppatiimit ovat olleet sitoutuneita ja yhteistyö kanssamme on ollut avointa ja tiivistä. Kiitämmekin jo tässä vaiheessa kaikkia.

Lopulliset tiedot muutosten ja uudistusten vaikutuksista myyntiin saamme syyskuun aikana. Pilotointikauden tuloksista kerromme syyskuun 23. päivä Teatterimuseossa järjestettävässä museokauppaseminaarissa.

Neljän museon kokemukset ja tulokset ovat museoalalle arvokkaita. Kokonaisuudessaan tiedon levittäminen ja osaamisen lisääminen on kuitenkin pidempi prosessi, johon Euro enemmän -hanke tarttuu myös vuoden 2020 puolella.

Museokauppaan liittyvät haasteet ovat jokaisella museolla erilaisia, mutta yhteisiä linjoja löytyy, joskin puhumme ongelmista edelleen vain ylätasolla. Kysyimme esimerkiksi Tampereella toukokuussa järjestetyillä Valtakunnallisilla museopäivillä Euro enemmän -hankkeen tilaisuuden osallistujilta kysymyksen: Mitkä tekijät estävät museokaupan kehittämisen?

Esille nousivat seuraavat kokonaisuudet: 1) tilojen rajallisuus ja saavutettavuus, 2) tuotevalikoima ja sen suunnittelun vaikeus 3) vähäiset resurssit ja raha 4) asenne kaupan kehittämistä kohtaan joko museon sisällä tai omistajayhteisöllä. Yleisimmät vastaukset eivät varmastikaan yllätä museokaupan vastaavia.

Pilottien myötä olemme oppineet, että kun rahaa on niukasti, luovuus pääsee valloilleen. Kaikkien pilottimuseoidemme museokaupoissa tehdyt uudistukset ja ratkaisut ovat lisäksi osoittaneet, että ideoita ja halua kokeilla ei alalta puutu. Saman viestin olemme saaneet hankkeen tapaamisissa ja seminaareissa muilta museoilta. Parhaimmillaan onnistumiset luovat positiivisen kierteen, joka motivoi yrittämään entistä enemmän ja hitsaa työyhteisöä tiiviimmäksi.
Janne Tielinen
Aino-Marja Miettinen
Mikko Tapanainen

Euro enemmän -hankkeen kehitystiimi
 
  

NÄKÖKULMA / 28.8.2019

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin