Vieraskynä: Kuva kokoelmasta

Työryhmä analysoi kokoelmien esinetyyppejä ja totesi, että yli puolet liittyy ruokailuun, ruuanvalmistukseen tai tarjoiluun. Tämä onkin ymmärrettävää, koska 2005 Arabian, Iittalan ja Nuutajärven tehtaiden museoiden kokoelmat liitettiin Designmuseon kokoelmaan. Silloin kokoelmat kaksinkertaistuivat.


Museoiden kokoelmista voidaan luoda kiinnostavia visualisointeja. Aalto-yliopiston informaatiomuotoilun opiskelijat ovat tulkinneet Designmuseon esinekokoelmaa ja koostaneet siitä näyttelyn. Designmuseon yli-intendentti Merja Vilhunen pohtii esitystavan mahdollisuuksia.


Museoissa on tallennettuna massiiviset tietomäärät. Pelkästään esineitä suomalaisten museoiden kokoelmahallintajärjestelmissä on yhteensä yli 5 miljoonaa (Museotilasto, Museovirasto CC BY 4.0). Onko olemassa keinoja, joilla tiedot voidaan esittää helposti ymmärrettävässä muodossa ja ohjata katsoja tekemään kokoelmasta uusia päätelmiä?

Yksittäinen tieto löytyy nopeasti hakemalla ja hakutapoja yhdistämällä, kun se on kerran tallennettu digitaalisena tietohallintajärjestelmään. Tämä oli iso askel kirjoitettujen korttien avulla tehdystä manuaalisesta tiedonhausta. Visuaalinen esitystapa voi olla seuraava askel kohti tiedon jakamista ja kokoelman avaamista.

***

Lokakuun 2017 ja syyskuun 2018 välillä Designmuseo kokeili visuaalisen esitystavan mahdollisuuksia Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa. Projekti alkoi niin, että museosta oltiin yhteydessä Aalto-yliopistoon. Tapasimme ensimmäisen kerran Aallon median laitoksen tuottajan Minna Ainoan kanssa lokakuussa 2017, ja projekti lähti pian etenemään. Opintoprojektin päämääränä oli näyttely. Visualisoinnit valmistuivat hyvissä ajoin ennen näyttelyä, jonka avajaispäivä oli 18.9.2018.

Opiskelijat kävivät läpi ison määrän Designmuseon tietokantaan tallennettua dataa ja analysoivat sitä kokonaisuutena. He muuttivat tiedot kuviksi.

Näin esitettynä tietomassasta tulee helposti ymmärrettävää. Visualisointi tekee kokoelmaan tallennetun aineiston vertailun mahdolliseksi ja auttaa näkemään aineiston esineiden suhteita. Opiskelijat pohtivat mm. mistä materiaalista valmistettuja esineitä kokoelmaan on tallennettu kultakin aikakaudelta eniten ja mikä on suunnittelijoiden sukupuolijakauma.

Visualisointi kuvaa kokoelmaesineiden materiaaleja. Yleisimmät materiaalit Designmuseon kokoelmassa ovat lasi, keramiikka ja tekstiili.

Tietokannan puutteelliset tiedot ja ajan kuluessa muuttuneet kirjaamistavat vaikuttivat analyyseihin jonkin verran, mutta kokonaisuus antaa hyvän kuvan kokoelman sisällöstä. Menetelmä mahdollistaa kokoelmien avaamisen innostavasti yleisölle, museon henkilökunnalle ja aineistoa tulkitseville tutkijoille.

Lopuksi visualisoinneista koottiin näyttely, joka on esillä Designmuseon Utopia nyt! -kokoelmanäyttelyn Vaihtuvassa tilassa. Havainnollinen visualisointi tarvitsee tuekseen vain muutamia sanoja. Sen sanoma aukeaa katsojalle, joka keskittyy hetkeksi kuvan äärelle.

Näyttely on ollut avoinna vasta pari viikkoa, mutta sosiaalisen median kanavilta löytyy jo kuvia näyttelystä todisteena yleisön kiinnostuksesta.

Visualisoinnissa esitetään, kuinka paljon mies- ja naismuotoilijoiden suunnittelemia esineitä Designmuseon kokoelmaan on tallennettu kultakin vuosikymmeneltä. Suunnittelijat, joilta kokoelmissa on paljon tuotteita, näkyvät esityksessä niminä.

Nämä ensimmäiset informaationmuotoilun keinoin tuotetut visualisoinnit Designmuseon kokoelmasta ovat antaneet uutta tietoa myös museon omalle henkilökunnalle. Kokoelmahallintajärjestelmän tietojen ja omien arvioiden perusteella on tiedetty melko hyvin kokoelman esineryhmien kokonaismäärät, mutta nyt tieto täydentyy ajanjaksoilla. Se tarjoaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia päätelmien tekoon ja voi vaikuttaa tulevaisuudessa tehtäviin esinevalintoihin.

Näyttelyn toteuttaja: Aalto ARTS, visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelma
Näyttelyn suunnittelu: Lilla Tóth, Xiaoyi Xu ja Qin Yang
Ohjaava opettaja: Juuso Koponen
Tuottaja: Minna Ainoa

Merja Vilhunen
Kirjoittaja on Designmuseon yli-intendentti
 
  

NÄKÖKULMA / 18.10.2018

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin