Vieraskynä: Museokaupat syynissä Euro enemmän -hankkeessa

Kuva: Mikko Tapanainen

Suomen museoliitto on käynnistänyt museokauppojen kehittämishankkeen Euro enemmän. Mutta kuinka lähdetään liikkeelle hankkeessa, jonka tavoitteena on noin 7 miljoonan euron lisätulo museoille vuoteen 2022 mennessä? Simigroup Oy:n Mikko Tapanainen kertoo tarkemmin.


Euro enemmän -hanke on käynnistynyt tiedonkeruulla ja museokauppojen nykytilan analyysillä. Tähän hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen on valikoitunut yhteensä 18 erikokoista museota Jyväskylästä, Tampereelta, Turusta ja pääkaupunkiseudulta. Osa museoista ilmoitti kiinnostuksestaan olla mukana ja osa valittiin mukaan jo etukäteen. Museoiden joukko on moninainen. Mukana on taidemuseoita, kulttuurihistoriallisia museoita ja erikoismuseoita, jotka eroavat toisistaan myös resursseiltaan.

Tässä vaiheessa työtä kartoitetaan muun muassa museoiden mielipiteitä ja näkemyksiä museokauppojen kehittämisestä. Museovierailujen yhteydessä tehdään lisäksi museokaupan pikainen visuaalinen arviointi.

Käynnit ovat mielestäni olleet erittäin positiivisia, ja Euro enemmän -hankkeelle on paljon odotuksia. Tuntuu siltä, että erityisesti museokaupoissa toimivat henkilöt toivottavat tämän projektin tervetulleeksi, koska se mahdollistaa vuorovaikutuksen muiden, samojen haasteiden kanssa toimivien kollegoiden kanssa. Yksi tärkeä havainto onkin ollut se, että meidän pitäisi löytää keino lisätä kokemusten vaihtoa ja vuorovaikutusta myös museokaupoista vastaavien henkilöiden kanssa.

Vaikka kaikki museot ovat erilaisia, ovat näkemykset ja odotukset museokauppojen kehittämisestä pääosin yhteneväisiä. Esimerkiksi sitä, että museokauppa nähdään osana kävijän museokokemusta, pidettiin hyvin tärkeänä. Samoin useimmat haluaisivat saada museokauppaan myös asiakkaita, jotka eivät välttämättä juuri sillä kerralla käy museossa. Jälkimmäinen tuli esille niissä museoissa, jotka sijaitsevat vilkkaiden jalankulkuvirtojen varrella.

Yhteiset näkemykset antavat uskoa siihen, että kykenemme luomaan museokauppakonseptin, joka auttaa museoita kehittämään omaa kaupallista toimintaansa. Merkittävä havainto on myös ollut se, että useilla museoilla on kaavailuja oman kauppansa kehittämiseen. Osa aikoo toteuttaa kehitysprojektinsa jo varsin nopealla aikataululla ja toivoisi hankkeen kehittämän konseptin valmistuvan siten, että siitä olisi apua kehitystyössä. Euro enemmän -hankkeen tavoitteena on kuitenkin tehdä kokonaisuus, joka mahdollistaa museokauppojen pitkäaikaisen kehittämisen siten, että työ tukee taloudellista tavoitetta - Euro enemmän per kävijä - vuoteen 2022 mennessä. Yhtä lailla fokuksessa on myös kehittää mielikuvaa museoista siten, että museot ovat yhä houkuttelevampia asiakkaille.

Museovierailuista on suoritettu noin 70 % ja loput tehdään toukokuun aikana. Analyysistä laaditaan yhteenveto, jonka tiivistelmä jaetaan myös museoille - tämä tapahtunee kesäkuussa, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Seuraavassa vaiheessa - siis kesälomien jälkeen - aloitetaan museokauppakonseptin sisällön hahmottelu. Tämä työ kestänee syyskuun loppuun. Tätä seuraavista vaiheista kirjoitan lisää, kunhan saamme analyysin yhteenvedon tehtyä.


Mikko Tapanainen, KTM
Kirjoittaja on kaupan ja palveluiden kehittämisen asiantuntija ja työskentelee kaupan kehittäjänä Simigroup Oy:ssä.

Mikolla on laaja kokemus kaupan kehitysprojekteista sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Mikko on myös intohimoinen museovierailija ja bongaa kaikilta matkoiltaan ainakin yhden uuden museon. Mikon harrastuksiin kuuluvat museoiden lisäksi kaikenlaiset kulttuuritapahtumat, ammattiin liittyvien juttujen kirjoittaminen, lukeminen (erityisesti klassikot), hyväntekeväisyys ja kaikenlainen liikkuminen.
 
  

NÄKÖKULMA / 9.5.2018

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin