Kutsu poliitikko museoon!

Eduskuntatalo. Muokattu. Alkuperäinen kuva: Janne Hellsten.

Museoliitto järjestää 31.10.-4.11.2016 Kutsu poliitikko museoon -viikon. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni museo kutsuu viikon aikana itselleen tärkeän poliitikon tutustumaan museon toimintaan päiväksi. Museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori kertoo nyt viikosta lisää.


Suomalaisen teemaviikon tempauksia suunnitellessa kannattaa tutustua vastaavien tempausten toteutukseen muualla. Kansainväliset esimerkit Yhdysvalloista ja Hollannista kertovat onnistuneista päättäjille suunnatuista museoharjoittelupäivistä, joiden aikana poliitikkojen ymmärrys museoiden laajaa toimintaa kohtaan on lisääntynyt.

American Alliance of Museums järjestää vuosittain Invite Congress to Visit Your Museum - tapahtuman. Osallistuminen on tehty helpoksi. AAM:n sivuilla on hakukone, josta voi etsiä oman alueen kongressiedustajat, sekä valmis kutsu, jonka voi muokata oman museon käyttöön sopivaksi. Kutsutekstissä kerrotaan museoiden taloudellisesta vaikuttavuudesta, matkailualan kasvusta sekä museoiden yhteiskunnallisista tehtävistä.

Selkeitä ohjeita annetaan myös vierailuun valmistautumiseen. Erityisesti museoita kehotetaan esittelemään vain muutama itselleen tärkeä asia, jotta tietoa ei tule liian paljon lyhyessä ajassa. Museon on hyvä myös miettiä, mitä hyötyä vierailusta on vierailijalle. Poliitikot kaipaavat julkisuutta, ja museoharjoittelu lisää kulttuurimyönteistä imagoa. Siksi museon kannattaa valita henkilö, joka vastaa valokuvaamisesta ja mahdollisuuksien mukaan myös liikkuvan kuvan tallentamisesta. Päivän aikana kertynyttä aineistoa kannattaa hyödyntää mahdollisimman laajasti.

Jokainen tempaukseen osallistuva museo täyttää "taloudellisen vaikuttavuuden kannanoton". Siinä kerrotaan, kuinka monta henkilöä museo työllistää ja kuinka paljon rahaa museo käyttää paikallisiin palveluihin. Lisäksi ilmoitetaan museon kävijämäärä ja koululaisvieraiden lukumäärä. Lopussa on yhteenveto koko maan museoiden yhteisestä vaikuttavuudesta.

Samankaltaisia tempauksia on järjestetty myös Hollannissa. More than worth it -kampanjassa poliitikot tutustuvat museon toimintaan käytännönläheisesti. Hollannin museoliitto tarjoaa ohjelmarungon, jonka tavoitteena on luoda mukava ilmapiiri museon henkilökunnan ja poliitikon välille. Tarkoituksena on antaa poliitikon kokeilla "oikeita museotöitä" eikä vain tuoda häntä kuuntelemaan esitelmiä. Rahoitukseen liittyvät pyynnöt kannattaa jättää toiseen ajankohtaan ja keskittyä harjoittelun aikana muuhun toimintaan.

Myös Hollannissa ennakkovalmistautumiseen kiinnitetään paljon huomiota, ja siihen osallistuu koko museon henkilökunta. Saman paikkakunnan museoiden kannattaa toimia yhdessä ja sopia etukäteen kutsuttavista poliitikoista. Hollannin museoliiton ohjeistuksen mukaan on hyvä selvittää etukäteen poliitikon puolue ja puolueen tämänhetkinen asema poliittisessa järjestyksessä. Myös vierailijan persoona, kiinnostuksen kohteet ja poliittiset tavoitteet vaikuttavat päivän ohjelman suunnitteluun. Hollannissa muutama vierailu on tallennettu videoksi, jossa poliitikot kertovat kokemuksistaan museoharjoittelupäivästä. Videoiden tuottamista suositellaan lämpimästi kaikille projektiin osallistuville.

Suomalaisen Kutsu poliitikko museoon -viikon suunnittelu on käynnissä nyt! Kutsumme kaikki suomalaiset museot ideoimaan yhteistä kampanjaa. Seuraathan siis Museoliiton jäsentiedotusta syksyn aikana ja käythän liittymässä suunnitteluryhmään Facebookissa.

Tuuli Rajavuori
Kirjoittaja on Suomen museoliiton viestintäpäällikkö
 
  

NÄKÖKULMA / 7.7.2016

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin