Olkoon 2016 museoviestinnän vuosi

Kansallismuseo on YouGov Finlandin tekemän tutkimuksen mukaan "first in mind" -museo Suomessa. Samaa mieltä lienee myös Nelosen Hauskojen kotivideoiden suosikkijuontaja Sampo Marjomaa, joka esiintyy Kansallismuseon t-paidassa.

Vuoden 2015 lopulla Suomen museoliitto julkaisi YouGov Finlandin tekemän tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten museoiden käyttöä ja museoihin liitettyjä mielikuvia. Kimmo Levä tarkastelee tutkimuksen tuloksia.

Museomielikuvatutkimuksen tulokset ovat sekä mielenkiintoisia että positiivisia. Myönteisin tulos on se, että useampi kuin joka toinen suomalainen vierailee vuosittain museoissa. Museoiden suurkuluttajia tutkimuksen mukaan on 11 prosenttia suomalaisista, kun kulutuksen rajaksi asetetaan vähintään neljä museokäyntiä vuodessa. Suurin osa näistä suurkuluttajista kuuluu jo aikaisemmistakin tutkimuksesta tuttuun kohderyhmään eli Etelä-Suomessa asuvaan, korkeakoulutettuun ja korkeimpaan tuloluokkaan kuuluvaan kansanosaan.

Tuttua on myös palaute, jota tutkimukseen osallistuneet antoivat museoiden toiminnasta. Palveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä, museoissa viihdytään ja vierailusta jää hyvä mieli. Museovierailun pitkästyttäväksi kokeneita oli vain 5 prosenttia kävijöistä. Tämä osuus menee lähestulkoon virhemarginaalin sisälle.

Kun useampi kuin joka toinen suomalainen vierailee vuosittain museossa, toimintaamme joissain yhteyksissä liitetty elitistisyys ei voi pitää paikkaansa. Tätä tukee myös tutkimuksesta saatu tulos, jonka mukaan "elitistinen" kuvasi annetuista vaihtoehdoista heikoiten suomalaisten museomielikuvaa. Sen sijaan museoita kuvasivat parhaiten sanat "helppo vierailla", "kiinnostava", "rauhoittava" ja "tarpeellinen".

Museoiden tulevaisuuden kannalta on keskeistä, miten julkinen rahoitus meitä kohtelee jatkossa. Pääosa suomalaisista tietää, että museot eivät ole merkittävä julkisen talouden kuluerä, mutta huomattavan suuri osa kansasta on myös toista mieltä. Tutkimuksen mukaan lähes 30 prosenttia suomalaisista allekirjoittaa väitteen "Museo on merkittävä julkisen talouden menoerä". Tietopohjalta tätä mieltä ei voi olla kukaan. On selvää, että emme ole onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla kertomaan, että museot ovat julkisessa talouden kulupuolella promillen luokkaa. Vaikutukset julkiseen talouteen ovat sen sijaan selvästi plussan puolella.

Tutkimus osoittaa, että viestinnässä meillä on eniten parannettavaa. Suurin yksittäinen syy sille, ettei museoissa ole käyty, on se, ettei vierailu ole tullut mieleen. "Poissa silmistä, poissa mielestä" sanoo vanha suomalainen sanonta ja se pitänee paikkansa myös museoiden osalta.

Uuden vuoden alku on lupausten tekemisen aikaa. Voisimme yhdessä luvata, että vuonna 2016 käytämme hieman enemmän aikaa ja muita resursseja viestintään. Hyvä lähtökohta viestinnälle on se, että museot ovat kiinnostavia kohteita, joiden asiakaskunnassa riittää sekä määrää että laatua.


Kimmo Levä
Kirjoittaja on Suomen museoliiton pääsihteeri 
  

NÄKÖKULMA / 5.1.2016

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin