Postimuseo välittää viestit menneisyydestä nykypäivään tulevaisuuden keinoin

Museo tuo viestiä menneisyydestä. Vuonna 2014 Helsingin Pääpostitalosta Tampereelle Museokeskus Vapriikkiin muuttanut Postimuseo kertoo kiehtovia tarinoita menneen ajan viestinkulusta. Muuton yhteydessä haluttiin uudistaa museon toimintaa, jotta menneen ajan tarinat välittyisivät myös nykyajan viestimiin tottuneille yleisöille. Tästä johtuen digitaaliset palvelut ovat museon toiminnan painopisteenä vuonna 2015. Osallistuminen viiden suomalaisen museon sähköisiä museopalveluita kehittäneeseen ja kartoittaneeseen S?MPLE-hankkeeseen tarjosi oivallisen tilaisuuden viestiä kulttuurin käyttäjille yhä kuuluvammin ja näkyvämmin.

Tekemällä oppii!
Postimuseossa on runsaasti tietovarantoja, joille museo toivoo käyttäjiä. S?MPLE-hanke antoi mahdollisuuden syventyä tietovarantojen hyödyntämiseen ja siten myös niiden avaamiseen käyttäjille. Ensimmäisinä esimerkkeinä näistä aineistoista nousivat esiin postimerkkidata ja postitoimipaikka-tietokanta. Postimerkkidata avattiin helmikuussa, kun S?MPLE-hankkeen museoita osallistui avaamillaan aineistoilla Hack4fi-kulttuurihackathon tapahtumaan. Datan avaaminen herätti huomiota ja sitä käytettiin mm. Kaisa Kyläkosken Sukututkijan loppuvuosi -blogissa selvitettäessä suurmiesten esiintymistä postimerkeissä. (http://sukututkijanloppuvuosi.blogspot.fi/2015/02/suurmiehet-postimerkeissa.html)

Erityisen ilahduttavaa oli, että Softalo JH teki avoimen datan aineiston päälle mainiosti toimivan mobiilisovelluksen, joka tosin toimii toistaiseksi vain Windows Phone -ympäristössä. Aineistosta voi tehdä hakuja esimerkiksi postimerkin aiheen tai vuoden perusteella. (http://www.windowsphone.com/fi-fi/store/app/postimerkit/be91040f-5c62-42cb-b117-62a4fc5e3d20)

Ensimmäisellä datan avaamiskerralla haluttiin päästä nopeasti liikkeelle ja oppia tekemällä. Ajatustyötä vaativat ennen kaikkea tekijänoikeuskysymykset, joiden selvittely voi ajoittain olla hyvinkin työlästä ja aikaavievää. Työn määrää lisäävät helposti esimerkiksi vanhat luovutussopimukset, joissa avoimen datan mahdollisuutta ei ole otettu huomioon.

Postia Karjalasta
Huhtikuun lopussa 2015 Postimuseossa aukesi näyttely Liikkeelle! - Uuteen kotiin (http://www.postimuseo.fi/nayttelyt/nayttelytoimintamme/liikkeelle-uuteen-kotiin). Mediamuseo Rupriikin kanssa yhteistyössä toteutettu näyttely kertoo neljän Suomeen muuttaneen karjalaisen evakon ja muualta maailmalta saapuneiden neljän pakolaisten tarinat. Niissä esiin nousevia teemoja ovat esimerkiksi identiteetin säilyttäminen ja uuden kodin rakentaminen uuteen kotimaahan. Näyttelyn avaamisen yhteydessä avattiin myös Postimuseon paikkatiedoilla rikastamaa tietoaineistoa luovutetun Karjalan postitoimipaikoista. Liikkeelle! - Uuteen kotiin -näyttelyssä on esillä tietokannasta versio, jossa esitellään vuonna 1944 toiminnassa olleita postitoimipaikkoja. (https://jarmoniinimaki.cartodb.com/viz/51fd5256-d2e5-11e4-a289-0e9d821ea90d/embed_map)

Aineiston julkaisemisessa ensimmäinen askel oli Postimuseon postitoimipaikka-tietokannan työstäminen. Sieltä etsittiin tiedot luovutetun Karjalan postitoimipaikoista. Tässä vaiheessa aineistosta rajattiin pois postikonttorit, -toimistot, -asemat ja -pysäkit. Julkaistavaa tietokantaa rajattiin myös ajallisesti. Ennestään tietokanta sisälsi jo perustiedot toimipaikoista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot toimipaikan perustamisesta, lopettamisesta sekä hallinnollisista muutoksista. Tietokantaan täydennettiin tietoja toimipaikan hoitajista sekä sen sijainnista GPS-koordinaatein. Tietokanta on tarkoitus avata myöhemmin vuonna 2015 myös avoimena datana.

Lopuksi
Postimuseon päänavaus avoimen datan suhteen on kerännyt runsaasti positiivista palautetta yleisöltä. Aineisto on herättänyt kiinnostusta, ja se otettiin innokkaasti käyttöön esimerkiksi Hack4fi-tapahtumassa. Yhteinen hanke on S?MPLE-museoissa koettu rohkaisevaksi ympäristöksi tehdä kokeiluja erilaisten aineistojen avaamisen parissa. Yhdessä avaaminen runsaasti yleisöä keränneen Kulttuurihackathon-tapahtuman yhteydessä tuo museoiden aineistot myös helposti mahdollisten käyttäjien tietoon ja saavutettaviksi.


Kimmo Antila (Postimuseo) ja Susanna Haavisto 
  

NÄKÖKULMA / 27.10.2015

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin