Pukutehtaan arki talteen - osallistavaa nykyajan dokumentointia Keski-Suomen museossa

Paikallisesta aloitteesta hankeideaksi
Konginkankaalainen Salmutexin pukutehdas oli uudenlaisen yhteistyön kohteena syksyllä 2014, kun Keski-Suomen museo kokeili osallistavaa nykyajan dokumentointia paikallisen yhdistyksen kanssa.

Aloite pukutehtaan tallentamiseen tuli Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Killan aktiiveilta. Toiveena oli, että Keski-Suomen museo toteuttaisi maan viimeisen miesten pukuja valmistavan tehtaan dokumentoinnin, koska toimialan tulevaisuus koettiin uhatuksi. Salmutexin pukutehdas oli selvästi pienen pohjoiskeskisuomalaisen paikkakunnan ylpeyden aihe. Kömin Kiltalaiset olivat myös historiatietoisia ja halusivat säilyttää tiedon tehtaasta jälkipolville. Kulttuuriperinnön tunnistamistyötä parhaimmillaan!

Museon voimavarat eivät nopeaan tallentamisprojektiin tällöin riittäneet. Samaan aikaan Keski-Suomen museossa kuitenkin kyti ajatus maakunnallisen nykyajan dokumentoinnin vireyttämisestä yhteistyökumppaneiden avulla. Tätä oli ennakoitu mm. tarjoamalla Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoille nykyajan tallennusprojektien aiheita maakunnallisista kohteista. Maakunnallisen dokumentointityön kehittämistavoitteet oli kirjattu myös Keski-Suomen museon alueellisen toiminnan nelivuotissuunnitelmaan.

Maakunnallisen nykyajan dokumentointityön kehittäminen jalostui yhteistyönä toteutettavaksi hankeideaksi, johon haettiin Museoviraston innovatiivista avustusta. Hanke sai myönteisen avustuspäätöksen keväällä 2014. Keski-Suomen museossa hanke yhdisti kokoelmatiimin ja maakunnallisen museotyön yhteiseksi työryhmäksi.

Yhteistuumin tallentamaan
Käytännön yhteistyö Kömin Killan kanssa käynnistyi tapaamisella yhdistyksen edustajien kanssa. Museon iloksi konginkankaalaisilla olivat jo dokumentointisuunnitelmat pitkällä: ammattitaitoinen valokuvaaja ja innokkaita tallentajia löytyi etsimättä. Toteuttamisideaksi esitettiin tilojen ja työvaiheiden tallentamista yhden miesten puvun valmistusprosessin kautta. Vapaaehtoinen puvun tilaaja saatiin yhdistyksen riveistä.

Museon rooliksi muodostui tallennukseen liittyvien sopimusten valmistelu, tallennusmenetelmien ja käytäntöjen ohjaus sekä hankkeesta tiedottaminen tallennukseen osallistuville. Toukokuussa tutustuttiin myös tehtaan toimintaan yhdessä yhdistyksen kanssa ja suunniteltiin tallennuksen toteuttamista käytännössä. Tehtaan johto sitoutui tallennukseen ja huolehti tiedottamisesta työntekijöilleen.

Kömin Kilta ry teki dokumentoinnin omatoimisesti syys-lokakuun aikana. Pukutehtaalla vierailtiin useita kertoja tallentamassa puvun suunnittelun, valmistuksen ja viimeistelyn vaiheita. Valmistusprosessi dokumentointiin valokuvaamalla, ja työntekijöitä haastateltiin eri työvaiheissa kuvatietojen taustaksi. Lisäksi tehtaan perustanutta, jo eläköitynyttä omistajapariskuntaa haastateltiin tehtaan historian selvittämiseksi.

Dokumentoinnista verkkosivuiksi
Kömin Killan tallennuksen aikana Keski-Suomen museossa laadittiin käsikirjoitusta nykyajan dokumentoinnin verkkosivuille, joilla Salmutexin aineistoa oli tarkoitus hyödyntää. Ohjeistus dokumentoinnin tekemiseen oli koettu tarpeelliseksi: museolta kyseltiin erityisesti apua mm. dokumentointikohteiden valintaan, lupa-asioihin sekä tallennusmenetelmien käyttöön. Verkkosivujen sisällössä päätettiin painottaa dokumentointiprosessin näkökulmaa, joka kertoisi lukijalle, mitä vaiheita nykyajan dokumentointiin sisältyy.

Verkkosivuille koottiin tietoa nykyajan dokumentoinnin työvaiheista, tallennusmenetelmistä ja museokokoelmaan liittämistä varten koottavista tiedoista. Lisäksi sivustolle rakennettiin alusta valmiiden dokumentointien esittelyyn. Myöhemmin toteutettavaksi siirtyi sähköinen aineiston palauttamisen toteutus osana Jyväskylän kaupungin sähköisen asioinnin palveluja.

Kömin Killan valmis dokumentointiaineisto toimitettiin Keski-Suomen museolle marraskuussa 2014. Dokumentoinnin laajuus yllätti museoväen. Kaikkiaan tallennuksessa syntyi yli 500 kuvan kokonaisuus ja noin viisi tuntia haastattelu- ja havainnointiaineistoa. Pukutehtaaseen liittyvä kuva- ja ääniteaineisto muodostaa alkuvaiheessa Keski-Suomen museon Nykyajan dokumentointi -sivuston Dokumentoinnit-osion kuvakertomusten ja äänitenäytteiden kautta.

Tallennustyön ja etenkin jälkitöiden aikaavievyys puolestaan yllätti Kömin kiltalaiset. Erityisesti jälkitöiden määrä koettiin kuormittavaksi. Museon ohjeistus ei tarpeeksi selkeästi määritellyt aineiston valmiustasoa ja sen mukana toimitettavia tietoja. Kuvien karsimista ja valikoimista olisi myös voitu harjoitella yhdessä aineiston supistamiseksi. Kaikkiaan kokemukset osallistavasta tallentamisesta olivat positiivisia. Yhteisesti valittu tallennuksen kohde koettiin puolin ja toisin mielekkääksi ja merkitykselliseksi.

Yhteistyö Salmutexin tehtaan ja paikallisen yhdistystoimijan kanssa oli luontevaa ja välitöntä - tämä heijastuu myös dokumentointiaineistossa, joka tavoittaa hyvin myös työntekijöiden näkökulman. Yhteinen hanke sitoutti sekä museon että Kömin Kiltalaiset aikatauluun ja aineiston valmistumiseen. Keski-Suomen museon Nykyajan dokumentointi -verkkosivut julkistettiin Keski-Suomen päivänä 18.4.2014.

Keski-Suomen museon Nykyajan dokumentointi -verkkosivut: http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/nykydokumentointi
Keski-Suomen museon verkkosivut: http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/


Virpi Mäkinen (Keski-Suomen museo) 
  

NÄKÖKULMA / 26.10.2015

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin