Vaikuttava museo

Katutaitelija Banksyn antihuvipuisto Dismaland on yhteiskuntakriittinen taidenäyttely. Kuva: Christopher Jobson.
Museoiden missio-määrittelyissä painottuvat tekeminen ja oleminen ja museoala on tottunut vain objektiiviseen ja puolueettomaan totuuteen. Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levän mukaan nyt olisi aika aktiivisemmalle otteelle!

Museo- ja historiaopinnot läpikäyneiden ja alalla työskentelevien perimään on kirjoitettu vaatimus ja oletus, että meidän tehtävämme on kertoa totuus ja vain objektiivinen, puolueeton totuus. Sen rakennamme käyttäen monipuolista lähdemateriaalia kriittisesti tulkiten sekä välttämällä viimeiseen asti adjektiivien käyttöä. Olemme toki valmiita myöntämään, että emme pysty tuottamaan lopullista totuutta. Mutta vankka usko on, että totuutemme kestää ainakin sukupolven tai perusnäyttelyn mittaisen aikajänteen. Tämän perimän tuloksena useimpien museoiden missiomäärittelyssä painottuvat tekeminen ja oleminen. Näin myös museolain museomääritelmässä:

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Aika on aktiivisemmalle otteelle. Tämä on pääteltävissä ainakin kansainvälisestä museoalan keskustelusta. Tekemisen ja olemisen tilalle tarjotaan kannanottamista ja vaikuttamista.
Antihuvipuiston esite.
Kuva: dismaland.co.uk

Uusimmassa ICOM newsissä englantilainen museoguru David Fleming perää museoilta ennen muuta aktiivista roolia sosiaalisen tasavertaisuuden edistämisessä ja rakentamisessa. Hän myös kritisoi voimakkaasti museoiden tavoitetta puolueettomuuteen:

"Museum neutrality is not merely the avoidance of a position: it is the covert adoption of a position, disguised as neutrality. The world is full of falsely neutral museums that mislead the public by pretending to adopt no position at all - more disturbing than museums that adopt an overt, campaigning position."

On helppo olla Flemingin kanssa samaa mieltä siitä, että puolueettomuuttaan tai objektiivisuuttaan korostavien museoiden aika alkaa olla ohi. Käytännössä taitaa myös olla niin, että puolueettomana ja objektiivisena pysyminen on mahdotonta. Tämän on kurjuuden huvipuiston Dismalandin luoja, brittiläinen katutaiteilija Banksy tiivistänyt osuvasti:

"If we wash our hands of the conflict between the powerful and the powerless, we side with the powerful - we don't remain neutral."

Fleming toimii myös Englannin museoliiton puheenjohtajana ja hänen näkemyksensä vaikuttavat linjauksiin, joita liitto tekee. Englannin museoliiton strategia on otsikoitu "Museum Change lives" ja siinä museoilta odotetaan:

"The best museums use their position of trust to encourage people to reflect on society's contemporary challenges. They promote social justice and human rights. Challenge prejudice and champion fairness and equality."
Kansallismuseo toivotti Facebokissa kaikille hyvää
Pride-kulkuetta. Kuva: Kansallismuseon Facebook -sivuilta.
Tanskalaiset ovat englantilaisten kanssa samoilla linjoilla. Tanskan museoliiton ja kulttuuriministeriön juuri julkaisemassa tutkimuksessa ja artikkelikokoelmassa "Museums, citizens and sustainable solutions" perätään erityisesti museoiden roolia aktiivisen kansalaisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä.

Viimeaikaisten tapahtumien ja näkyvissä olevan kehityksen valossa on ilmeistä, että myös Suomessa on tarvetta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvoisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiselle.

Toistaiseksi museot eivät ole näkyvästi käyttäneet tilaisuuttaan osoittaa puo-lueellisuuttaan ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kun uutisia seuraa, valitettavasti uusista tilaisuuksista ei tule olemaan pulaa.

Tilaisuuksiin tarttumista meiltä oletettavasti odotetaan, tätä indikoi ainakin se, että Kansallismuseon Facebook-kannanotto Helsinki Priden puolesta sai enemmän peukutusta kuin mikään perinteisempi viesti.


Kimmo Levä
Kirjoittaja on Suomen museoliiton pääsihteeri

"The time to get political is now", David Fleming, ICOM News May 2015. 
  

NÄKÖKULMA / 25.8.2015

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin