Tilausta museojuridiikalle

Museoasetusta muutettiin vuonna 2013. Kuva: Tuuli Rajavuori/SML

Museot ja lakiasiat? K.H.Renlundin museossa - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseossa on perehdytty aiheeseen pintaa syvemmältä. Kristina Ahmas haastatteli museojuridiikan asiantuntijaa P.S.-blogiin.

Harva museomaailman ulkopuolinen henkilö tietää, kuinka laajasti ja monipuolisesti museoissa asioita joudutaan pohtimaan. Museoiden vastuukenttään sisältyy muun muassa juridista harkintaa ja toimenpiteitä, vaikkakin ne usein jäävät muun arkisen toiminnan kuten näyttelyiden ja kokoelmatyön taustalle.

Kuitenkin juridiset toimenpiteet ovat toiminnan eettisyyden ja kestävyyden kannalta keskeisiä. Näitä ovat esimerkiksi kokoelmaesineisiin tai aineistojen käyttöön liittyvät sopimukset, oikeudet tai velvoitteet.

Kuluvan talven aikana olemme K.H.Renlundin museossa - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseossa tarttuneet aihepiiriin aiempaa syvällisemmin ja lanseeranneet asiakokonaisuuden otsikoksi "museojuridiikan". Työyhteisömme haastajaksi teeman pohdintaan olemme saaneet OTL Mikko Saarnin, joka on juristina tarttunut aiheeseen.

Mikko, mitä sinä ymmärrät käsitteellä museojuridiikka?

Museojuridiikassa on kyse lainsäädännöllisestä kokonaisuudesta, jota tarvitaan ja sovelletaan museoammatillisessa työssä. Näen tälle tiedolle selkeän tarpeen, sillä museojuridiikan kentällä voi tunnistaa sekä tutkimuksellisia aukkoja että käytännön työssä ilmeneviä tarpeita. Alalla näyttää olevan tarvetta keskustelulle. Sitä ilmensi mm. vuonna 2011 pidetyn muistiorganisaatioiden julkisuutta ja tietosuojaa käsitelleen seminaarin runsas osallistujamäärä. Oleellista on hahmottaa museotoimintaa koskevan lainsäädännön kokonaisuus. Se tarkoittaa ammattilaisten kykyä soveltaa työssään museojuridiikan kokonaisuuden kannalta oleellisinta lainsäädäntöä.

Onko kyse normaalista sopimus- ym. oikeudesta vai tunnistatko erityisalueita, joihin museoalan toimijoiden tulisi paneutua?

Museojuridiikka on mielestäni tässä työväline, joka voi auttaa hahmottamaan sääntökaaoksen kokonaisuutta. Siihen se tuottaa soveltamis- ja tulkintaohjeita sekä esimerkkejä suhteuttamalla lakeja ja periaatteita toisiinsa siten, ettei kukaan juutu pykäläviidakkoon. Ratkaisujen pohjalla tulee aina olla juridiset perusteet. Joissakin laeissa museolaitokselle on annettu erityisasema sen tehtäväkentän takia. Näin esimerkiksi tekijänoikeuslaissa haetaan tasapainoa tekijän oikeuksien ja yleisen edun suhteen sekä pyritään muun muassa määrittelemään orpoteosten asemaa ja käyttöä. Samoin pääsyä henkilöitä koskevaan aineistoon tulee punnita sekä julkisuuslainsäädännön että henkilötietolain kannalta. Oleellista on peilaaminen aineiston käyttötarkoitukseen. Museolaitoksen tehtäväkenttä on mielestäni avain lainsäädännön soveltamisessa.

Joissakin maissa on erityinen Museum Law tms. Olisiko vastaavalle erityislainsäädännölle mielestäsi tarvetta Suomessa?

USA:ssa ja Iso-Britanniassa oleva lainsäädäntö on puitelain kaltaista kuten Suomessa. Museolaki ja -asetus määrittelevät museoiden tehtävät ja annetaan siihen liittyviä säädöksiä. Museojuridiikka on suomalaisessa keskustelussa uusi käsite, jolla tarkoitetaan lainsäädännöllistä kokonaisuutta ja sen soveltamisen ohjeistusta. Lähimpänä sitä on Italiassa käytävä vastaava keskustelu, joka sekin on varsin alkuvaiheessa. Diritto Museale on äskettäin muodostettu juridiikan haara, jolla tarkoitetaan tutkimusta museoiden säännöistä, hallinnasta ja toiminnasta.

Museojuridiikan hallinta lienee nyt varsin kapeissa käsissä. Kuinka tarpeellisesta ymmärryksestä mielestäsi on kyse ajatellen museoammattilaisia laajana ammattikuntana?

Juristina minusta on tärkeää tarkastella olemassa olevaa lainsäädäntöä museon näkökulmasta ja pohtia, millaista tarvetta on keskustelulle ja nykytilan arvioinnille. Järkevän keskustelun käyminen aiheesta vaikuttaa olevan tarpeellista. Minusta jo se, että aihe nousee esiin, kertoo museoammattilaisten halusta ymmärtää työn arjen lainsäädännöllistä ongelmakenttää syvemmin. Museojuridiikka voi tuoda jäsennystä tähän pohdintaan. Kyse on oikeuden alasta, jolle olisi tarpeen saada tunnustusta yhtenä yhteiskunnallisen toiminnan kenttänä.

FT Kristina Ahmas
Kirjoittaja on museotoimenjohtaja K.H. Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseossa
 
  

NÄKÖKULMA / 16.2.2015

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin