Onko museoesineelle annettava taloudellinen arvo?

Museokokoelmien taloudellisen arvon määrittäminen on vaikeaa. Museoiden toimintaympäristö on muuttumassa nopeasti ja myös kokoelmien taloudellisia arvoja koskevia periaatteita ja käytäntöjä on tarkasteltava uudelleen. Edistäisikö annettu taloudellinen arvo kokoelmien säilymistä?

Museoalan perustotuuksiin ja -arvoihin kuuluu ettei kokoelmilla ole taloudellista arvoa. Tämän taustalla on periaate, jonka mukaan liitettäessä materiaalia kokoelmiin valinnassa painottuu konteksti ja kuinka hyvin se täyttää kokoelmapoliittiset päämäärät. Taloudellinen arvo ei kuulu näihin kriteereihin. Valinnan perusteet tekevät kokoelmiin liitetyistä materiaaleista korvaamattomia, joten taloudellisen arvon määrittelyä pidetään myös mahdottomana.

Museon omistamien ja edustamien materiaalien taloudellisesta arvosta puhuminen on itseisarvoisesti sopimatonta. Selvimmin tämä tulee esiin siinä, että museot kieltäytyvät antamasta arvioita taideteosten tai muiden materiaalien taloudellisesta arvosta. Käännämme nämä tietopalveluasiakkaat keräilijöiden, antiikkikauppiaiden ja gallerioiden puoleen.

Museoiden toimintaympäristö on muuttumassa nopeasti ja myös kokoelmien taloudellisia arvoja koskevia periaatteita ja käytäntöjä on tarkasteltava uudelleen. Perusteltua on arvioida, edistäisikö kokoelmille annettu taloudellinen arvo niiden säilymistä. Olisiko se vahva työkalu ennaltaehkäisevään konservointiin?

Sanonnan mukaan euro on paras konsultti. Epäilemättä olisi tehokasta viestintää jos voisimme sanoa, että kokoelmatilan vuotava katto on tuhoamassa taloudelliseltakin arvoltaan 10 miljoonan euron omaisuutta. Ainakin se pysäyttäisi enemmän kuin nykyinen viestimme, jossa vetoamme kulttuurihistoriallisesti korvaamattoman materiaalin tuhoutumiseen.

On myös syytä kysyä, lisäisikö taloudellisen arvon kertominen ja arvioiminen materiaalin informaatioarvoa ja luettavuutta katsojan näkökulmasta? Taloudellinen arvo kiinnostaa kävijöitä, halusimmepa sitä tai emme. Erityisesti näin on taideteosten ja keräilyharvinaisuuksien kohdalla. Mikä lienee syy ettei taloudellista arvoa voi laittaa kontekstitietoihin ja esiin esittelymateriaaleihin, jos se tiedetään?

Tarvetta museokokoelmien taloudelliseen arvottamiseen näyttää olevan. Useimmissa tapauksissa voimme taloudellisen arvon myös antaa. Monelle esineelle tai teokselle taloudellisen arvon kokoluokan voi saada seuraamalla huutokauppoja ja keräilyesineillä käytyä kauppaa. Hinnan kaikille materiaaleille voi määritellä myös kulupohjaisesti. Vähimmäishinta muodostuu esineen tai materiaalierän kokoelmaan liittämisen maksuista kuljetus, puhdistus, dokumentointi- ja luettelointitöineen.

Luonnollisesti taloudellista arvoa voi arvioida myös synkän negaation kautta eli paljonko esimerkiksi kohteen uudelleen rakentaminen, entisöinti tai muu kuntoarvon palauttaminen maksaa, jos kohde tuhoutuu osittain tai kokonaan. Näin on saatu taloudellisen arvon kokoluokka esimerkiksi monille tuhopolton kohteeksi joutuneista kirkoista. Tätä taloudellisen arvon metodia ei kuitenkaan voi missään tapauksissa suositella.

Tällä hetkellä emme välttämättä ole aivan rehellisiä korostaessamme, että taloudelliset arvot eivät ole osa kokoelmatyötä. Luultavasti Schjerfbeck saa kokoelmatyössä enemmän huomiota ja näytteilleasettamisessa parempaa kohtelua kuin Innanen. Jos taloudellinen arvottaminen ei olisi osa kokoelmatyötä, myös kysymys vakuutusarvoista olisi turha. Millään teoksella tai esineellä ei olisi vakuutusarvoa tai sitten se olisi kaikilla sama.

Taloudellinen arvo ei luonnollisestikaan tarkoita, että sen perusteella edelleenkään arvioitaisiin materiaalin tärkeyttä osana museoiden kokoelmaa tai arvoa osana kansallista kulttuuriperintöämme. Taloudellisen arvon määrittely ei myöskään tarkoita, että materiaali vaihtaisi omistajaa jos joku lupaa maksaa määritellyn summan. Taloudellinen arvo ei ole sama kuin hinta.

Taloudellisen arvon määrittelyn esteenä on luultavasti pelkomme näiden tietojen väärinkäytöstä ja tämän arvon korostumisesta päätöksenteossa.

Ensinnäkin museotyötä vähemmän ymmärtävät päättäjät saattavat intoutua taloudellisesta arvosta liikaa ja saavat ideoita taloudellisen arvon muuttamisesta ensin hinnaksi ja sitten myyntituloksi. Näin saattaa tosin käydä ilman taloudellisen arvonmäärittelyn antamaa töytäisyäkin. Esimerkkejä löytyy jo USA:sta ja Euroopasta.

Amerikassa Detroitin kaupungin taidemuseon kokoelma lopulta säästyi yksityisen rahan avulla, mutta Englannissa Northamptonin kaupunki päätti myydä rahapulassaan museon kokoelmista egyptiläispatsaan 20 miljoonalla eurolla. Vastaavia aikomuksia on Englannin museoliiton selvityksen mukaan noin 10 %:lla sikäläisistä museoista.

Toinen vaara on, että taloudellinen arvo ymmärretään pääoma-arvona ja sitä käytetään perusteena arvioidessa, kuinka paljon yksittäisen rakennuksen ylläpitoon on varattava rahaa tai paljonko yksittäisen esineen, teoksen tai materiaaliryhmän säilyttämiseen kannattaa sijoittaa. Taloudellisen arvon määrittäminen ei poista sitä, että edelleenkin yhteisen kulttuuriperintömme tallentamiseen on käytettävä kaikki ne resurssit, joita tehtävä edellyttää.

Tämän pohdinnan tuloksena oma vastaukseni otsikon kysymykseen on: on.
Kimmo Levä
Kirjoittaja on Suomen museoliiton pääsihteeri
 
  

NÄKÖKULMA / 28.1.2015

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin