Museoiden mediakasvatuksesta

Ovatko museot vain mediateknologian historian dokumentointipaikkoja näyttelyissä ja kokoelmissa? Eivät ole, myös museot ovat mediakasvattajia.

Miksi museo ei antaisi mediakasvatusta?

Mediakasvatusta ja museota ei välttämättä yhdistetä kovin sujuvasti arkipäivän puheissa yhteen.Helposti voidaan jäädä pohtimaan, mitä museolla on annettavaa mediakasvatukseen tämän päivän hektisesti muuttuvassa mediamaailmassa. Ovatko museot vain mediateknologian historian dokumentointipaikkoja näyttelyissä ja kokoelmissa? Eivät ole, myös museot ovat mediakasvattajia.
Näyttely mediakasvattajana vuorovaikutteisilla kohteillaan.
Kuva: Arktikumin kuva-arkisto

Sinäkö tietämättäsi museon mediakasvattaja?

Niin vain saatat olla. Museoiden näkeminen mediana, mediakanavana, mediavälineenä, mediakasvattajana ei ole yksiselitteinen museoidenkeskuudessa kuten ei myöskään museoiden ulkopuolisten toimijoiden silmissä.Mikäli olet ohjannut kävijää pohtimaan ja havaitsemaan museonäyttelyyn valittua subjektiivista näkökulmaa, olet kehittänyt kävijän kriittisten mediataitojen tulkintaa. Jos olet pysähtynyt keskustelemaan kävijän kanssa hänen omista tiedoistaan ja kokemuksistaan museon yhdestä esineestä, olet kehittänyt kävijän mediakulttuurisen osallisuuden kokemusta. Jos olet antanut kävijälle välineitä ja mahdollisuuksia tulkita museon viestiä omalla tavalla ja tuottaa se toisena tuotoksena muiden nähtäväksi, olet kehittänyt kävijän mediailmaisun luovia ja esteettisiä taitoja.

Museo aktiivisena mediakasvattajana?

Osa museoista on sitä jo tänä päivänä. Tammikuun 23. julkistetaan selvitys Suomen museoliiton sivustolla museoiden mediakasvatuksesta sähköisenä versiona. Siinä kuvataan ja kerrotaan tarkemmin, mitä vuoden 2014 kysely, mediakasvatuksen teemaviikko ja Linkki - museot mediakasvattajiksi -hankkeen työpajat ovat tuoneet esille.

Selvityksessä korostetaan, että enemmän kuin kyse olisi uudesta toiminnosta tai tehtävästä, enemmän kysymys on havaitsemisesta, asennoitumisesta ja tahdosta.
Leena Tornberg
selvitys- ja asiantuntijatehtävät, Linkki - museot mediakasvattajiksi -hanke
Suomen museoliitto

Blogi liittyy Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteiseen Linkki - museot mediakasvattajiksi -hankkeen selvitykseen museoiden mediakasvatuksesta vuonna 2014. Ensiksi tahtoa, sitten osaamista ja välineitä - selvitys museoiden mediakasvatuksesta 2014julkaistaan sähköisenä versionahankkeen kotisivulla 23.1.2015 ennen EDUCA - opetusalan valtakunnallista koulutustapahtumaa. Linkki-hanke on mukana messuilla Mediakasvatuksen torilla.
 
  

NÄKÖKULMA / 20.1.2015

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin