Museopäiviltä eväitä muutokseen

Museoiden taloudellinen ja teknologinen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Se tarjoaa museoille paljon uusia mahdollisuuksia, bloggaa pääsihteeri Kimmo Levä.
Museoiden toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia tällä hetkellä enemmän kuin moneen vuoteen. En uskalla sanoa enemmän kuin useampaan vuosikymmeneen, vaikka siltä näyttää.

Suurimmat muutokset liittyvät museoiden taloudelliseen ja teknologiseen toimintaympäristöön. Taloudessa merkittävä muutos on julkisen rahoituksen kasvun taittuminen ja kääntyminen jopa laskuun. Tämän vastapainona museoiden mahdollisuudet kasvattaa tulovirtaa yksityisen sektorin asiakkuuksien kautta ovat merkittävästi parantumassa.

Onkin niin, että julkisen talouden ongelmista huolimatta taloudellisen toimintaympäristön muutos avaa museoille enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.


Museoiden muuttuvaa toimintaympäristöä
käsitellään Museopäivillä, jotka tänä vuonna
järjestetään Savonlinnassa 21.?23. toukokuuta.
Museopäivien ohjelma
Digitaalisuus ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat nostaneet kokoelmatyön näkyvyyttä ja painoa museotyössä. Digitaalisuuden ja kokoelmien saavuttavuuden parantuminen on nopealla tahdilla harventamassa joukkoja, jotka kyseenalaistavat kokoelmien säilyttämisen mielekkyyden tyyliin: "Mitä järkeä on tallentaa materiaaleja pimeissä varastoissa, jos niitä ei kukaan näe".

Kyllä näkee ? ja päivä päivältä näkee enemmän.

Digitaalisuus on laittanut vauhtia kokoelmien luettelointiin, vaikkakin keskustelun avauksia on tehty myös siihen suuntaan, että luettelointivelkamme on kasvamaan päin. Digitaalisena aikana kokoelmavastaavien tiedot on pakko siirtää päästä biteiksi. Luetteloinnin puutteita ei voi enää selittää pois sillä, että museon työntekijät tuntevat kokoelmat.

Yhteiset tai yhteensopivat kokoelmahallintajärjestelmät ovat mahdollistamassa myös yhden pitkäaikaisimman kokoelmatyön kehitysaskeleen: päällekkäinen tallentaminen on viimein vähentymässä.

Yhteisesti hallitut kokoelmat mahdollistavat helpon tavan tarkistaa, onko kyseisen objektin toisinto jo tallessa muissa museoissa. Tämän jälkeen on mahdollisuus tehdä tietoinen ratkaisu objektin liittämisestä myös oman museon kokoelmiin tai sen poistamisesta. Epäilen, että useimmiten päätös on, että toisintoa kokoelmiin ei tallenneta. Siihen ohjaa sekä työn tehostamisen tarve että taloudellinen järki.

Museon menestys muuttuvassa toimintaympäristössä on käytännössä aina museosta kiinni.


Museolla täytyy olla selkeä mielikuva siitä, millaiset tavoitteet ja millainen toiminta muuttavat toimintaympäristön uhat mahdollisuuksiksi. Kyseistä mielikuvaa kutsutaan usein myös strategiaksi. Lisäksi museolla ? museoiden hallinnolla, johdolla ja henkilöstöllä ? täytyy olla yhteinen tahto mielikuvan toteuttamiseksi. Tahto muuttaa tekemistä; tekeminen muuttaa tulokset halutun mielikuvan mukaiseksi.

Muutosprosessin toteuttamisessa keskeistä on, että hyväksymme sen tosiasian, että erilaiset tulokset edellyttävät erilaista tekemistä. Se on muutoksen vaikein osa.
Olemme valmiita maalaamaan mielikuvissamme ruusuisen tulevaisuuden, vakuutamme yhteistä tahtoamme ja epäilemättä olemme sitoutuneita ottamaan vastaan uudet ja paremmat tuotokset. Mutta olemmeko valmiita tekemään huomenna jotain eri tavalla kuin tänään?

Helpompaa on olla valmis siihen, että työkaverimme tekee asioita huomenna eri tavalla kuin tänään.


Suomen museoliiton tehtävä on auttaa museoita menestymään. Toteutamme tehtävää tarjoamalla museoille mahdollisuuksia toimintaympäristön muutosten arviointiin. Tarjoamme koulutus- ja kehityspalvelujen kautta myös mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen ja sitä kautta erilaiseen tekemiseen. Suurin vuosittainen koulutustilaisuutemme on Museopäivät, jotka järjestetään tänä vuonna 20.?22. toukokuuta Savonlinnassa.

Museopäivillä käsitellään esimerkiksi...

A) Odotuksia, joita asiakkaat ja kumppanit muuttuvassa toimintaympäristössä kohdentavat museoiden matkailupalveluihin. Uusiin tarjolle tuleviin työtapoihin on mahdollista tutustua sekä esitelmissä että esitelmien väliaikana.
B) Uusina kokoelmatyön ratkaisuina ovat esillä TAKO (museoiden välinen kokoelma- ja tallennustyönjako) ja Museo2015 -hankkeen tuottamat luettelointiohjeet ja kokoelmahallintajärjestelmien ratkaisut.
C) Digitaalisina elämyspalveluina esitellään mobiiliopastus ratkaisuja Seinätön museo -palvelukonseptin avulla. Uutena museoyhteistyön työkaluna esitellään valmisteilla oleva Museokortti, joka on toteutuessaan koko museokentän yhteinen lippulaiva.


Voit tutustua Museopäivien ohjelmaantäältä.Samasta linkistä voi myös ilmoittautua, sillä tv-mentalisti Noora Karmaa siteeraten: "Minulla on vahva tunne, että ainakaan sinun ei kannata olla Museopäiviltä poissa".

Mentalisti Karma ei ole tuomassa jännitystä Museopäiville ? sitä tarjoaa museopalkintojen julkaiseminen. Kuka mahtaa saada ensimmäisenä Vuoden museo tittelin?

Kimmo Levä
Kirjoittaja on Suomen museoliiton pääsihteeri
 
  

NÄKÖKULMA / 23.4.2014

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin