Testi: Miten museosi huomioi venäläiset matkailijat?

Eremitaasin sisäänkäynti: Vasemman puoleinen tila on varattu jonotukseen ennakkoon lipun varanneille ja ryhmille, oikean puoleinen tila henkilöille, jotka ostavat lipun museon vastaanotosta. Onko museoon johtava jono utopiaa vai tavoiteltavaa Suomessa esimerkiksi uuden vuoden aikaan? Kuva: Leena Tornberg/SML
Leena Tornbergin laatimassa leikkimielisellä testissä voi arvioida oman museon suhdetta venäläisiin matkailijoihin.

Venäläiset matkailijat ovat olleet taivaan lahja Suomen museoille. Mutta miten tästä eteenpäin? Monessa museossa tätä pohditaan, pähkäillään ja palaveerataan. Miten venäläiset voitaisiin huomioidan museossa entistä paremmin? Nyt on aika siirtyä suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen, totesi Venäjä-asiantuntija Jukka Laikari muutama päivä sitten vierailleessaan Museoliitossa.

Tee leikkimielinen testi oman museosi nykytilanteesta. Merkitse rasti niihin väittämiin, jotka pitävät paikkaansa museosi kohdalla. Mitkä ovat museonne tavoitteet venäläisten kävijöiden suhteen ensi vuonna?

1. Olemme alueella, jossa venäläisten matkailijoiden määrä on toistaiseksi niin vähäinen, että keskitymme museossamme ympäröivän yhteiskunnan palveluun. Seuraamme kuitenkin tilannetta ja opimme muilta kokeneimmilta.
  • Hienoa, että olette realisteja. Kaikkien ei tarvitse mennä joka trendin mukaan. Museon perustehtävän tekeminen hyvin on yhtä arvokasta työtä.
2. Olemme huomanneet venäläiset matkailijat tulevaisuuden potentiaalina museossamme. Olemme kirjanneet vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan toiminnan kehittämisen aloittamisen.
3. Meillä on jo perustoiminnot (esim. venäjänkieliset www-sivut, venäjänkielistä asiakaspalveluhenkilökuntaa sekä erityispanostukset sesonkikausiin) kunnossa venäläisille matkailijoille. Haemme vuonna 2014 kasvua venäläisten kävijöiden määrään useilla toimenpiteillä.
  • Hienoa. Tässä teille motivaation lisääjäksi seuraavanlainen laskelma: Venäjältä tehdään 5,1 miljoonaa matkaa Suomeen. Museoliiton kävijätutkimuksen perusteella (2011) 22 % vastanneista kertoi, että museossa käynti on heille harrastus. Tästä laskien 22 % kaikista matkoista on 1,12 miljoonaa. Moniko näistä matkailijoista on teidän museonne kävijöitä ensi vuoden aikana?
4. Meillä on erityispalveluja Suomessa asuville venäläisille ja jatkamme palveluja vuonna 2014.
  • Hienoa. Kerro muillekin museoille, millaisia toimintamuotoja teillä on. Se on kullanarvoista tietoa.
5. Museollamme on toimiva yhteistyö Suomessa asuvien venäläisten kanssa venäläisten matkailijoiden palvelutuotannossa.
  • Hienoa. Katso edellinen vastaus.
6. Venäläisten osuus on niin suuri museomme kansainvälisistä kävijöistä, että museossamme tehdään vuonna 2014 seurantaa ja analysointia venäläisistä kävijöistä. Tulosten pohjalta kehitämme palveluja edelleen.
  • Hienoa! Tuletteko kertomaan tuloksista Museoliiton ensi vuonna järjestämiin koulutuksiin?
7. Museomme tulee jakamaan tietoa venäläisistä kävijöistä aktiivisesti Museoliiton kulttuurimatkailuhankkeen kanssa vuonna 2014. Lisäksi henkilökuntamme tulee osallistumaan hankkeen koulutustilaisuuksiin keväällä 2014.
  • Tämä on todella hienoa. Tavoitteeksi voisi ottaa kirjoituksen yläreunassa olevan kuvan, jossa jonotetaan Eremitaasiin.
Montako rastia museonne sai? Rastien määrällä ei kuitenkaan ole niin väliä. Jukka Laikaria lainatakseni: "Riittää, että museossanne Asenne on kohdallaan".


Leena Tornberg
Kirjoittaja työskentelee projektikoordinaattorina Suomen museoliiton Museot kulttuurimatkailun kärkeen -hankkeessa
 
  

NÄKÖKULMA / 24.10.2013

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin