Museilua matkailun merkeissä

Museoliitossa on aloitettu uusi hanke "Museot kulttuurimatkailun kärkeen". Hankkeen etenemistä seurataan P.S.-bogissa. Ensimmäisessä kirjoituksessa Leena Tornberg pohtii, mitä museomatkailijalla tarkoitetaan ja onko museomatkailu in.

Naapurimaassamme Ruotsissa on museomatkailijoita, miksi ei siis olisi meilläkin. Ruotsin museoliiton (Riksförbundet Sveriges museer) sivustolla käytetään termiä museiturist. Sillä tarkoitetaan matkailijaa, joka tulee Ruotsiin ensisijaisesti vieraillakseen jossakin ruotsalaisessa museossa (http://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2013/05/utlandska-turister-en-guldgruva-for-sveriges-museer/). Ruotsissa näitä matkailijoita on artikkelissa esitetyn arvion mukaan 376 000 - 1000000. Määrä on Ruotsissakin vasta arvio, mutta tarkoittaa 15-45 % kaikista museokävijöistä.

Jäin pohtimaan, voitaisiinko Suomeen tulevista kulttuurimatkailijoista erottaa arvio museomatkailijoiden tai museoturistien lukumäärästä. Kuinka moni tulee Suomeen juuri tietyn museon vuoksi? Museossa vieraillessaan he tuovat samalla mukanaan taloudellisen vaikutuksen muille aloille esimerkiksi hotelleille, kulkuvälineille ja yrityksille.

Museilu on in!

Näin museilu-sanan kesällä pikaisesti televisiossa. Sitä käytettiin ymmärtääkseni hotelliketjun mainoksessa, jossa lueteltiin syitä lähteä kotimaan kaupunkilomalle. Mainoksessa oli useita toimintoja ilmaistu samalla tavalla lu-päätteellä, esimerkiksi "Shoppailu on in". Kokeilin museilu-sanaa hakukoneella. Yksi linkki meni mainossivulle, jossa sanaa käytettiin kuvitellun nuoren kielessä. Jos saisimme museilun yhtä muodikkaaksi asiaksi nuorten keskuudessa kuin shoppailu, niin miljoona uutta kävijää museoissa ei olisi mikään ongelma. Museilu on varmasti jo joillekin matkailijoille syy lähteä matkalle.

Vakavasti

Edellä mainitut ajatukset kumpuavat kulttuurimatkailun määritelmästä, jota käytetään tällä hetkellä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä että opetus- ja kulttuuriministeriössä. Heidän esitteissään kirjoitetaan:

Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketaloudellisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisen identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja historian muokkaama:historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyyli, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa.

Määritelmässä on ehkä tarkistamisen varaa erityisesti museomatkailun näkökulmasta. Mitä mieltä olet? Tule mukaan keskutelemaan!

Leena Tornberg
Kirjoittaja työskentelee projektikoordinaattorina Suomen museoliiton Museot kulttuurimatkailun kärkeen -hankkeessa
 
  

NÄKÖKULMA / 19.9.2013

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin