Museotulevaisuus 2: 1900- ja 2000-lukujen museot

Kimmo Levä pohtii, mitkä tekijät auttavat museoita siirtymään 2000-luvulle.

Strategisen kumppanuuden johtaja Marsha Semmel (Institute of Museum and Libary Services, USA) näkee meneillään olevan teknologisen muutoksen ja siihen liittyvän ihmisten verkottumisen muuttavan ratkaisevasti museoiden toimintaa. 1900- ja 2000-lukujen museot ovat hänen mielestään yksiselitteisesti erilaisia. Keskeisimmiksi eroiksi hän nostaa:

1900-luvun museo
 • Sisältökeskeinen
 • Pääosin aineelliset kokoelmat
 • Yksisuuntainen
 • Fokus esittämisessä ja esille panossa
 • Toimii itsenäisesti
 • Sijoittunut yhteisöönsä
 • Oppiminen oletettua ja ehdotonta
2000-luvun museo
 • Yleisö- ja sisältökeskeinen
 • Aineellisen ja aineettomat kokoelmat
 • Monisuuntainen
 • Fokus yleisön osallistuttamisessa ja elämyksissä
 • Toimii yhteistyössä
 • Sulautunut yhteisöönsä
 • Oppiminen lopputuloksena

Australian museon teknologiajohtaja Lynda Kelly on Semmelin kanssa samaa mieltä siitä, että meneillään oleva teknologinen muutos muuttaa ja pitääkin muuttaa museoiden tapaa toimia. Hän toteaa, että muutos on kuitenkin enemmän psykologinen kuin teknologinen. Meidän pitää oppia ajattelemaan erilaisella tavalla ja sen myötä myös toimimaan uudella tavalla.
ICOM/INTERCOMin Museumschallenges -seminaarissa Kelly antoi museonjohtajille kuusi neuvoa, jotka tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian:
 • kaikki julkaisut verkkoon
 • markkinoinnin korostaminen
 • jäsenyydet rakenteiden tilalle
 • toiminnan digitalisointi
  • läpi koko organisaation
  • ajatella ensisijaisesti mobiiliratkaisuja (kyseenalaistaa kotisivujen tärkeys)
  • siirtyä staattisista kuvista liikkuviin
 • tietoperusteiset päätökset
 • toimia muutoksen sissinä
Museotulevaisuuden toinen keskeinen kysymys on: "Olemmeko jo 2000-luvulla ja olemmeko ottaneet teknologisen ja sosiaaliseen median käyttöön liittyvän muutoksen riittävästi huomioon toiminnassamme?".
Seuraava 11.12.2012 julkaistava museotulevaisuussarjan kirjoitus peräänkuuluttaa valintojen tekemisen tärkeyttä otsikolla Valitsevilla museoilla ei ole valitettava tulevaisuus.

Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
 
  

NÄKÖKULMA / 7.12.2012

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin