Sitä saadaan, mitä mitataan

Kehitteillä olevan kannustavuusmittariston myötä on olemassa pelko, että museoita ohjataan tekemään entistä enemmän näyttelyitä ja panostamaan kävijämääriinsä, arvioi Kimmo Levä.

Jos laittaisi pötköön kaikki valtionhallinnon viimeisen vuoden aikana tuottamat paperit ja etsisi hakukomennolla eniten käytetyt sanat, niin "mittaaminen" ja "vaikuttavuus" valtaisivat kärkipaikat. Museosektorilla näiden sanojen voima näkyy opetus- ja kulttuuriministeriön museoille lähettämänä mittaristokyselynä, jolla testataan tulevan kannustejärjestelmän jakoperusteita.

Kysely ei tule museoille yllätyksenä eikä tilaamatta. Olemme itse toivoneet, että toimintamme mitattaisiin monipuolisesti ja hyvistä tuloksista palkittaisiin. Taloudellisen motivoinnin lisäksi meitä on kannustanut tähän erityisesti ajatus siitä, että saisimme työkalun viestintäämme. Pystyisimme kertomaan, että museotoiminta on paljon laajempaa kuin näyttelyjen rakentamista ja kävijöiden palvelua, mikä on museoalaa tuntemattomien näkökulma toimintaamme.

Ministeriön lähettämän kannustavuuskyselyn ja mittaristoon kohdistuvien odotustemme välistä ristiriitaa on vaikea kuvitella suuremmaksi. Meitä ohjataan tekemään entistä enemmän näyttelyjä ja kirjaamaan kävijämääriä sekä kertomaan onnistumisestamme näiden kautta. Kokoelman ylläpitoa, tutkimustoimintaa tai kulttuuriympäristön suojelua arvioivan mittariston sijasta mittarit on rakennettu esteettömyydelle ja pedagogisille ohjelmille.

Mittariston taloudellinen kannustavuus tulee osaksi nykyistä valtionosuusjärjestelmää siten, että nykyisestä kokonaiskakusta maksimissaan 5 % jaetaan uusin perustein. Kannustejärjestelmä on siis mallia keppi tai porkkana. Jos museolla menee hyvin, sillä menee kannusteosan jälkeen entistäkin paremmin. Jos taas museolla menee huonosti, sillä menee VOS-kepin jälkeen entistäkin huonommin.

Jos mittaristo toteutuu esitetyllä tavalla, ennustan seuraavaa:
  • kuukauden, viikon tai päivän esine -näyttelyt lisääntyvät
  • kävijöiden laskennan mittaristot monipuolistuvat
  • huomaamme, että etukäteen suunniteltu opastuskierros koululaisille on itse asiassa pedagoginen ohjelma
  • ei yksi porras ole este
  • luovuus kukkii kuin lentolippujen hinnoittelussa

Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
 
  

NÄKÖKULMA / 27.3.2012

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin