Artisti maksaa

Englannin valtio-omisteisten museoiden maksuton sisäänpääsy täyttää 10 vuotta. Odotukset kävijämäärien noususta ovat toteutuneet hienosti. Vuosikymmen on tuplannut tai jopa triplannut kävijämäärät pääsymaksuttomiksi muuttuneissa museoissa.

Muilta osin toteutuma ei ole ollut odotusten mukainen. Menetettyjä pääsylipputuloja ei ole pystytty korvaamaan lisääntyneellä museokauppamyynnillä - myynti kävijää kohden on pysynyt samana kuin pääsymaksullisena kautena. Lisääntyneet kävijävirrat ovat sen sijaan lisänneet käyttö- ja korjauskuluja.

Yllättävä tieto on, että museoiden kävijäprofiili ei ole muuttunut. Maksuttomuus ei ole lisännyt esimerkiksi matalatuloisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien kiinnostusta museoihin. Suuri osa kävijämäärän noususta aiheutuu siitä, että ne jotka aikaisemmin kävivät maksavina asiakkaina museoissa vierailevat nyt niissä ilmaisina asiakkaina useammin. Samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu myös Suomesta.

Pääsymaksuttomuus herättää juhlavuotenaan englantilaisten museoammattilaisten keskuudessa vilkasta keskustelua. Vastaan argumentoijat vetoavat edellä mainittuihin toteutumattomiin odotuksiin. Maksuttomuus on heikentänyt museoiden taloutta ja vähentänyt muiden museoiden perustoimintojen resursseja, koska pääsymaksuista luopumisesta aikanaan päätettyjä kompensaatioita ei ole sidottu indeksiin.

Painavasti on myös todettu, että pääsymaksuttomuus kohdentuu väärin. Pääsymaksuttomia ovat monet englannin suurimmista ja vetovoimaisimmista museoista, joilla olisi menestymisen mahdollisuuksia myös maksullisina toimijoina. Lisäksi suuri osa näiden kohteiden kävijöistä on Englantiin veroa maksamattomia turisteja. Perustellumpaa olisi lisätä pienten museoiden houkuttelevuutta pääsymaksuttomuudella. Nyt tilanne on päinvastoin. Ilmaisten museoiden on todettu vähentävän maksullisten museoiden kiinnostavuutta.

Pääsymaksuttomuudelle löytyy toki myös puolustajia ja puoltavia argumentteja. Näistä tärkein on se, että halu kulttuuriperinnön säilyttämiseen on kokonaisuudessaan kasvanut, kun museoiden toiminta on tullut tutuksi entistä suuremmalle kävijäkunnalle.

Suomessa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on pitänyt yllä tavoitetta museoiden maksuttomasta sisäänpääsystä ja tehnyt päätökset suomalaisen museohistorian rajuimmista valtionavustusten leikkaamisesta. Pääsymaksuttomuuspuheilla ei ole haluttu häiritä muiden kulttuurilaitosten palvelujen hinnoittelua, mutta eipä ole myöskään leikkaukset olleet samaa luokkaa. Kummallinen yhtälö, joka lienee syntynyt enempi vahingossa kuin poliittisen tavoiteasetannan seurauksena. Näin ainakin voi toivoa.

Museoiden into pääsymaksuttomuuden lisäämiseen on tällä hetkellä ymmärrettävän vähäinen. Pääsymaksuttomuus ei kuitenkaan ole huono tavoite, mutta muiden kokemuksista on opittava. Taloudellisesti homma toimii, jos museot saavat pääsymaksuttomuuden aiheuttamat avustuskompensaatiot kävijä- ja indeksisidonnaiseksi. Jos tämä ehto ei täyty, niin artisti maksaa ja kohta ovat kamat kanissa.

Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
 
  

NÄKÖKULMA / 12.1.2012

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin