• Kuva: Janna Jokela

Historiaa editoimassa

Aboa Vetus & Ars Nova ja Suomen pelimuseo heittäytyivät viime vuonna Wikidatan vietäviksi Edit history -hankkeessa, jossa pilotoitiin ilmiölähtöistä ja yhteisöllistä tiedontuotantoa. Tavoitteena oli tutkia Wikidatan mahdollisuuksia museoiden kokoelma- ja yleisötyön apuna sekä kokoelmatiedon rikastamisessa, kertoo Aboa Vetus & Ars Novan museolehtori Janna Jokela.

Mikä ihmeen Wikidata?

Wikidata on avoin, linkitetty tietokanta, jossa tieto on esitetty tiukan strukturoidussa ja koneluettavassa muodossa. Se on osa Wikimediaa, jonka alustoista suurelle yleisölle tutuimpia ovat ensyklopedia Wikipedia sekä valokuvia ja mediatiedostoja sisältävä Wikimedia Commons.

Wikidata onkin selattuna hieman puisevan näköinen – kyseessä on loppujen lopuksi tietokanta. Yksittäisen kohteen tarkastelu Wikidatassa ei vielä kerrokaan paljoa, sillä sen arvo on alustan rakenteessa ja skaalautuvuudessa. Wikidataan vietyä aineistoa voi erilaisten kyselyjen ja hakusovellusten avulla hyödyntää monimutkaisen tiedon esittämisessä ja visualisoinnissa. Wikidataan viety tieto on myös heti löydettävissä melkein millä tahansa kielellä.

Projektiin saatiin Museoviraston Ideariihi-avustus

Tiedonrikastamista yleisötyöpajoissa

Museot ovat jo tottuneesti pitäneet Wikipedia-työpajoja, joissa museon aihepiiriin ja aineistoihin liittyvää tietoa on täydennetty Wikipediaan yhdessä yleisöjen kanssa. Edit history -hankkeessa kokeiltiin Wikidata-työpajojen järjestämistä. Projektityöntekijä vei etukäteen koneellisesti museoiden kokoelmatietoa Wikidataan, jonka jälkeen tietoja täydennettiin ja linkitettiin yleisötyöpajoissa.

Työpajan aluksi pidettiin lyhyt johdatus Wikidataan, minkä jälkeen ryhdyttiin käytännön työhön. Kukin osallistuja työskenteli omalla tietokoneellaan, hyödyntäen museon lähdemateriaaleja. Työpajapäivän päätteeksi tehtiin katsaus päivän aikaansaannoksiin.

Kokemuksesta opimme, että Wikidatan muokkaaminen auttaa hahmottamaan sen rakennetta – mutta se on vaativaa ilman aiempaa kokemusta siitä, miten tietokanta toimii. Yksittäisten tietojen lisääminen työpajoissa oli melko tehotonta, koska tiedon vieminen on parasta tehdä koneellisesti massoissa. Tällöin yleisön kanssa voi keskittyä tiedon rikastamiseen sekä museoaineistojen tarkasteluun Wikidata-työkalujen avulla.


Kuva Wikidata työpajasta

Yleisötyöpajoissa täydennettiin Wikidataan lisättyä kokoelmatietoa muun muassa valokuvin. Kuva: Janna Jokela.

Wikidatan mahdollisuudet museotyössä

Wikidata ei korvaa museoiden omia tiedonhallintajärjestelmiä, mutta tietojen vieminen tietokantaan tekee ne avoimesti löydettäviksi ja käytettäviksi. Helposti hyvinkin laajoihin kokonaisuuksiin skaalautuva alusta mahdollistaa museoaineistojen monipuolista käyttöä ja osaamisen jakamista yhdessä yleisöjen kanssa.

Hankkeessa opimme myös, millaiset aineistot soveltuvat Wikidataan parhaiten. Aloitimme syöttämällä Wikidataan museon arkeologisia löytöjä, mutta se osoittautui haastavaksi. Vaihdoimme suunnitelmaa lennosta ja veimme lopulta Wikidataan Aboa Vetus & Ars Novan kokoelmista Turun vanhan Luostarikorttelin henkilöhistoriallisen aineiston. Tämä laaja ja monitahoisesti linkittynyt kokonaisuus antaa mahdollisuuksia hakuihin ja visualisointeihin, jotka ehkä parhaiten vastaavat museon yleisö- ja kokoelmatyön tavoitteita.


Kuva Wikidata näkymästä

Wikidata-kyselyn avulla tehty visualisointi näyttää Luostarikorttelin asukkaiden muodostaman monimutkaisen verkoston. Kuva: Janna Jokela.

Wiki-työskentely yhdessä yleisöjen kanssa näyttäisi avaavan uuden ja innostavan tien museoaineistojen käyttöön ja osaamisen jakamiseen. Voit lukea lisää hankkeemme tuloksista ja kokemuksistamme loppuraportista, jonka löydät Aboa Vetus & Ars Novan verkkosivuilta.

 

Kommentti




  

NÄKÖKULMA / 26.3.2020

Kirjoittaja

Henkilökuva Janna Jokelasta

Janna Jokela työskentelee Aboa Vetus & Ars Novassa museolehtorina.

#wikidata, #tietokantatyöskentely, #hanketyö, #työpajatyöskentely

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin