Valkoiset puuvillakäsineet - museotyön symboli vai terveysriski?

Käytätkö puuvillakäsineitä museoesineitä ja muita museo-objekteja käsitellessäsi? Ei ehkä kannattaisi.

Puuvillakäsineitä suositaan museotyössä siksi, että ne suojaavat objekteja käsien rasvalta ja lialta. Puhtaanvalkoisilla puuvillakäsineillä on myös symbolista merkitystä, ja ne esiintyvätkin usein kuvituksena museotyötä kuvaavissa valokuvissa. Siinä missä stetoskooppi ja valkoinen takki ovat lääkärin symboleita, tunnistaa museoammattilaisen valkoisista puuvillahansikkaista. Ne henkivät suurta arvostusta menneiden aikojen esineitä kohtaan.

Suomalaisissa museoissa puuvillakäsineisiin luotetaan liikaa. Käsineiden ominaisuudet eivät sovellu museoesineiden käsittelyyn niin hyvin kuin usein ajatellaan. Puuvillahansikkaat ovat kömpelöt ja vaikeuttavat esineiden käsittelyä. Ne myös likaantuvat helposti ja voivat päästää hikeä ja kosteutta lävitseen. Kaikkein keskeisin ongelma on kuitenkin se, etteivät puuvillahansikkaat suojaa työntekijää museoesineiden terveydelle haitallisilta aineilta – etenkään, jos niitä vaihdeta puhtaisiin säännöllisesti.

Helmikuussa 2022 Työterveyslaitoksen suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hankkeen kahdessa kyselytutkimuksessa kysyttiin puuvillahansikkaiden käytöstä kokoelmatyössä. Museoalalla työskenteleville henkilöille suunnatussa kyselyssä paljastui, että jopa reilu viidesosa vastaajista uskoo puuvillakäsineiden suojaavan ihoa haitallisilta aineilta.

Puuvillakäsineiden käyttö on myös erittäin yleistä museoissa; puuvillahansikkaita käytetään joko säännöllisesti tai usein kolmessa neljästä museosta ja ajoittainkin liki 13 prosentissa. Vaikka useimmissa museoissa pyykkihuolto on pystytty järjestämään työpaikalla tai pesulassa, on likaisten hansikkaiden pyykkääminen kotona omalla pesukoneella silti varsin yleistä.

Puuvillahansikas ei suojaa kaikelta

Puuvillahansikkaita ei ole alun perin suunniteltu museokäyttöön, vaan aluskäsineiksi tai suojakäsineiksi työtehtäviin, joissa vahinkojen sattumiselle on vain vähäinen mahdollisuus tai ei mahdollisuutta lainkaan. Kaikki myynnissä olevat puuvillahansikkaat eivät täytä suojakäsinestandardin vaatimuksia, ja edes parhaat standardinmukaiset puuvillahansikkaat eivät suojaa käyttäjäänsä pistoilta ja viilloilta tai mikrobeilta, kemikaaleilta ja muilta terveydelle haitallisilta aineilta.

Museokokoelmat sisältävät usein homeita, hyönteismyrkkyjä, kyllästeitä, raskasmetalleja, terveydelle haitallisia öljyjä ja muita vaarallisia aineita. Vaikka vain osa museo-objekteista on terveydelle haitallisia, ei vaarallisten materiaalien ja aineiden havaitseminen ja tunnistaminen silmämääräisesti ole aina mahdollista. Siksi turvalliseltakin vaikuttavien esineiden parissa työskennellessä on syytä käyttää asianmukaisia suojakäsineitä, kuten nitriilikäsineitä tai nitriili-neopreenikäsineitä, ja vaihtaa ne puhtaisiin usein.

Hansikkaita valitessa on syytä huomioida suojakäsinestandardit ja CE-kategoriat, sillä eri valmistajien näennäisesti samanlaisetkin tuotteet voivat lähemmässä tarkastelussa olla ominaisuuksiltaan erilaisia ja soveltua erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Aiheeseen liittyvää luettavaa

Barker, C. S. (2010). How to select gloves: an overview for collections staff. Conserve O Gram 12(1), 1–5. https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/01-12.pdf

Fifield, B. (2018). Museum Monday: Get Rid of Those White Cotton Gloves. Time for Nitrile. [blogikirjoitus.] The Still Room Tales and Snippets for Preservation, Pickling, and Distillation. https://thestillroomblog.com/2013/02/25/museum-monday-get-rid-of-those-white-cotton-gloves-time-for-nitrile/

Työsuojeluhallinto. (2010). Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta. https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Kemikaalilta_suoj_k%C3%A4s_valinta_TSO_26.pdf

Työterveyslaitos. (julkaisuaika tuntematon). Suojakäsineet. Haettu 9.3.2022 osoitteesta https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/henkilonsuojaimet/suojainten-valinta-ja-kaytto/suojakasineet

 

Kommentti
Kommentit

Kimmo Levä

Hyvä kirjoitus. Enpä ole tältä(kään) puolin asiaa aikaisemmin pohtinut.

 
  

NÄKÖKULMA / 9.3.2022

Kirjoittaja

Kasvokuva Henna Sinisalosta
Henna Sinisalo
työskentelee tutkijana Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hankkeessa. Kuva: Työterveyslaitos

#näkökulma, #puuvillahanskat, #suojautuminen, #työturvallisuus, #museotyö

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin