• Kuva: Finna

Paras käyttökokemus

Miten Finna vastaa museokentällä käynnissä oleviin muutoksiin ja niiden myötä nouseviin digitaalisiin haasteisiin yhteistyössä museoiden kanssa? Finna-palvelun museoista vastaavan palvelusuunnittelijan, Susanna Eklundin, Näkökulma-teksti on toinen neliosaisessa, teemaa käsittelevässä juttusarjassa.

Museoiden digitaalisten palveluiden merkitys korostuu tilanteessa, jossa fyysisten palveluiden tuottaminen ei ole mahdollista. Uuden aineiston digitoiminen voi nykyisissä erityisoloissa olla hankalaa, mutta jo digitoitujen aineistojen laadun parantamiseen kannattaa juuri nyt satsata. Sillä varmistetaan aineistojen löytyminen ja toimivuus eri alustoilla.

Finna yhdistää järjestelmät saumattomaksi käyttökokemukseksi

Uudistetun museolain mukainen alueellinen vastuumuseojärjestelmä luo paineita päästä viimeistään nyt eroon järjestelmien siiloista, jotta kaikki tieto olisi jatkossakin sitä tarvitsevien käytettävissä. Finnan palvelukokonaisuuden rooli tiedon ja aineistojen välittäjänä kasvaa. Kun alueelliset vastuumuseot tuovat aineistonsa Finnaan, ne ovat rajapintojen kautta käytettävissä millä tahansa alustalla. Museovirasto hyödyntää jo nyt tätä mahdollisuutta tuomalla Finna APIn kautta kuvia rakennusperintökohteista Kulttuuriympäristön palveluikkunaan eli Kyppi-portaaliin.

Käyttäjien tarpeet kannustavat laatuun

Myös käyttäjät kaipaavat luotettavaa toimivuutta. Tämä korostui syksyn 2019 Arkeologipäivillä pidetyssä työpajassa. Arkeologit edustavat hyvin monipuolisesti erilaisia käyttäjäryhmiä – osa toimii viranomaisina, osa tutkijoina, osa opettajina. Ammattikuntana he tarvitsevat useita eri aineistotyyppejä, kuten kirjallisuutta, esineitä, tutkimusraportteja, valokuvia ja karttoja. Mahdollisuudet liikkua fyysisten aineistojen äärelle vaihtelevat kuitenkin paljon. Käytettävissä olevista alustoista riippumatta, he haluavat löytää kaiken olennaisen tiedon ja aineiston.

Ammattikäyttäjille on tärkeää voida luottaa siihen, että näkyvissä on kaikki tieto. Tärkeää on nähdä myös tieto tiedosta, jota ei voida näyttää juridisista syistä, sekä aineistoista, jotka löytyvät jostain muualta. Linkitettyjen alustojen välillä liikkumisen tulisikin olla sujuvaa.

Finnan kuvituskuva

Kuva: Finna.

Aineistopalvelut käytön tukena

Kirjastojen asiakastoiminnallisuudet, kuten lainaus, varaus, myöhästymismaksujen maksaminen, ovat jo pitkään olleet osa Finnan tarjontaa. Tulevaisuudessa Finnasta löytyy yhä enemmän myös museoiden palveluja. Kuvien tilaamista pilotoidaan parhaillaan PALJO-hankkeen myötä. Myös avointen isoresoluutioisten kuvien lataamista suoraan Finnasta on jo parannettu.

Palvelukokemuksen parantaminen on tärkeää

Tähän asti Finna on ollut pääsääntöisesti avoimiin aineistoihin keskittynyt palvelukokonaisuus. Muistiorganisaatioiden hallussa on kuitenkin paljon aineistoa, jonka näyttäminen on rajattua. Etenkin Finnan ammattikäyttäjillä on tarve päästä käsiksi myös näihin aineistoihin. Näyttö- ja käyttörajoitettuja aineistoja työstetään parhaillaan arkistojen kanssa Finnan tutkijasali -palvelussa. Kiinnostusta aineistojen hyödyntämiseen löytyy useammalta sektorilta.

Käyttäjälle ohjat omiin käsiin

Käyttäjän elämää saattaisi helpottaa hakutulosten, ehdotusten ja käyttöliittymän personointi eli muokkaaminen käyttäjän omien kiinnostusten perusteella. Aineistot löytyisivät nopeammin, kun käyttäjä voisi antaa palautetta hakukoneelle. Finnan visiossa personoinnin parantaminen on huomioitu osana palvelun viemistä älykkäämpään suuntaan.

Julkisena palveluna Finnan kuuluu kuitenkin panostaa avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, mikä koskee myös personoinnin ja käyttäjädatan hyödyntämistä. Käyttäjällä on oltava mahdollisuus nähdä, mitä tietoja hänestä kerätään, miten niitä käytetään, ja millä perusteella hänelle suositellaan jotain tiettyä aineistoa. Samoin käyttäjällä on oltava mahdollisuus päättää, haluaako hän personointia vai ei.


Juttusarjan ensimmäinen osa, Yhteistyöllä saavutamme enemmän.

Juttusarjan kolmas osa, Älykkäästi käyttäjää palveleva Finna.

Juttusarjan neljäs osa, Tiedonsaannin ja elinikäisen oppimisen edistäminen.

 

Kommentti
  

NÄKÖKULMA / 20.4.2020

Kirjoittaja

Kuva Susanna Eklundista

Susanna Eklund on Finna-palvelun museoista vastaava palvelusuunnittelija

#käyttökokemus, #digitaaliset palvelut, #käyttäjädata, #personointi