• Kuva: Finna

Tiedonsaannin ja elinikäisen oppimisen edistäminen

Miten Finna, yhteistyössä museoiden kanssa, vastaa museokentällä käynnissä oleviin muutoksiin ja niiden myötä nouseviin digitaalisiin haasteisiin? Finna-palvelun museoista vastaavan palvelusuunnittelijan, Susanna Eklundin, Näkökulma-teksti on viimeinen neliosaisessa, teemaa käsittelevässä juttusarjassa.

Finna mahdollistaa tasa-arvoisen tiedonsaannin, kun kulttuuriperintöaineistot ovat paikasta ja henkilön taustasta riippumatta helposti kaikkien saavutettavissa. Ei tarvitse matkustaa tunteja junassa päästäkseen kokoelmapalvelun tiskille tai näyttelyyn, vaan kiinnostavaa aineistoa voi tutkia vaikka omalta kotisohvalta lapsi kainalossa.

Suomalaisilla muistiorganisaatioilla on mahdollisuus jakaa kulttuuriperintöaineistot Finnan lisäksi myös eurooppalaisella tasolla, Kansalliskirjaston Formula-palvelun välityksellä. Europeanan aineistoon ja metatietoon liittyvien tasovaatimusten täyttäminen parantaa myös Finnan aineistojen käyttömahdollisuuksia, sillä palveluissa tarjotaan pääsääntöisesti samoja aineistoja.

Kulttuuri osaksi arkea pienestä pitäen

Avointen aineistojen tarjontaa ja hyödyntämistapoja kehitetään molemmissa palveluissa jatkuvasti. Viime syksynä lanseerattu Finna Luokkahuone madaltaa jo nyt suomalaisten opettajien kynnystä penkoa Finnan valtavaa aarreaittaa. Palvelusta jatkossa löytyvät avoimet oppimateriaalit lisäävät sisältötarjontaa opetuksen tarpeisiin entisestään.

Luokkahuone antaa myös museoille huikeat mahdollisuudet hyödyntää yhteisen aineistoalustan etuja. Organisaatioiden omiin intresseihin sopivien, kuratoitujen sisältökokonaisuuksien tekemistä helpotetaan tulevaisuudessa Finnan hallintaliittymässä.

Tiedonsaannin ja elinikäisen oppimisen edistäminen

Museoiden yhteistyönä toteuttama sisällöntuotanto Finna Luokkahuoneeseen on hieno tavoite, ja valtakunnallisella tasolla yleisille opetuspaketeille olisi kysyntää. Löytyisikö museokentältä tahtoa, resursseja ja ratkaisuja yhteistyölle, jotta Luokkahuoneen mahdollisuudet saadaan hyödynnetyksi?

Käyttäjien tuottama tieto liikkeelle

Joukkoistamisesta on puhuttu museokentällä jo pitkään, ja toiveita Finnan suuntaan esitetään tasaiseen tahtiin, viimeksi syksyn Muffi-työpajassa. Palvelun uuden vision tiedonsaanti voidaankin ymmärtää myös toisin päin. Aineistojen haltijat saavat tietoa käyttäjiltä ja tietoa tuotetaan yhdessä käyttäjien kanssa.

Aineistoja voidaan jo nyt viedä Finnan avoimen rajapinnan kautta erilaisille joukkoistamisalustoille. Hyvänä esimerkkinä tästä on LOKI-hankkeen sivusto lokistories.fi. Siinä käyttäjät voivat valita Finnasta kuvan, jonka yhteyteen he voivat lisätä oman tarinan tai muiston.

Joukkoistamistyökalujen kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä

Ongelmana on vielä se, miten saada käyttäjien tuottama tieto automaattisesti organisaatioiden omiin järjestelmiin. Joukkoistamalla saatua tietoa voi toki tuoda Finnaan ja näyttää käyttäjille, mutta ammattilaisten on kuitenkin käytävä se läpi. Museoiden olisi siis helposti päästävä käsiksi tietoon. Toistaiseksi kokoelmahallintajärjestelmiä tai niiden rajapintoja ei ole suunniteltu ottamaan vastaan tällaista tietoa, eivätkä ne yleensä mahdollista ulkopuolella tuotetun tiedon hallinnointia.

Joukkoistamistyökalujen kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä Finnan, joukkoistamissovelluksien kehittäjien, järjestelmäntoimittajien ja museoiden kesken. Jo ennen näiden kysymysten ratkaisemista voimme yhteistuumin miettiä, mitä lisäarvoa joukkoistamisen mahdollistaminen Finnassa toisi verrattuna nykyiseen, muilla alustoilla tapahtuvaan tiedon tuottamiseen. Mitä tavoitteita museoilla on joukkoistamisen suhteen?

Juttusarjan ensimmäisen osa, Yhteistyöllä saavutamme enemmän.

Juttusarjan toinen osa, Paras käyttökokemus.

Juttusarjan kolmas osa, Älykkäästi käyttäjää palveleva Finna.

 

Kommentti
  

NÄKÖKULMA / 27.4.2020

Kirjoittaja

Henkilökuva Susanna Eklund

Susanna Eklund on Finna-palvelun museoista vastaava palvelusuunnittelija

#tiedonsaanti, #avoimet aineistot, #Finna Luokkahuone, #joukkoistaminen, #kokoelmanhallintajärjestelmä