• Ryan Stefan / Unsplash

Toimitus

MuseoPro on Suomen museoliiton julkaisema museoammattilaisten verkkojulkaisu.

Julkaisu on avoin kaikille museoalan kehittämisestä kiinnostuneille. Museoliitossa julkaisun toimituspäällikkönä toimii viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori.

MuseoPron asiantuntijaryhmään kuuluu edustajat Helsingin yliopiston museologian oppiaineesta, ICOM – Suomen komiteasta, Kansallisgalleriasta, Museoalan ammattiliitosta, Museokortista ja Museovirastosta.

MuseoPron ISSN-tunnus on 2670-1200.

Julkaisun käynnistämiseen on saatu avustus opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Toimituksen yhteystiedot

Kirsti Ruissalo

kirsti.ruissalo(a)museoliitto.fi
044 430 0721

Tuuli Rajavuori
(vapaalla)