Uusi museologian julkaisu kokoaa yhteen suomalaisen museo-osaamisen

Helsingin yliopiston museologian oppiaineessa työstetään uutta, englanninkielistä museologian kirjaa.Kirjoittajiksi on lupautunut Suomen museokentällä toimivia museoammattilaisia ja museoalan tutkijoita.

Kirja tulee sisältämään neljä päälukua ja 28 artikkelia. Kirjan pääluvut tulevat noudattamaan museologian oppiaineen runkoa. Ensimmäisessä osassa käydään läpi museoprofessiota ja siihen vaikuttavia teoreettisia suuntauksia. Mukana on artikkeleita johtajuudesta, elinikäisestä oppimisesta sekä katsaukset suomalaisen ja skandinaavisen museologian vaiheisiin.

Toisessa pääluvussa paneudutaan kokoelman hallinnan ja kokoelmien kehittämisen haasteisiin, sekä niihin keinoihin, joiden avulla museokokoelmat säilyvät merkityksellisinä myös tulevaisuudessa.

Kolmas luku kertoo tapauskohtaisesti erilaisista yleisötyön mahdollisuuksista. Museot ovat viime vuosina kehittäneet uusia keinoja tavoittaa erilaisia yleisöjä ja luvussa esitellään tämän työn tuloksia.

Neljännessä luvussa kirjoittajat nostavat esille museotyöhön olennaisesti kuuluvan eettisen keskustelun. Museoiden on nyt ja tulevaisuudessa osattava vastata kysymyksiin repatriaatioista, oikeudenmukaisista esittämisen tavoista ja kokoelmaesineiden alkuperästä.

Kirja on ensimmäinen englanninkielinen kokonaisuus suomalaisesta museologiasta. Kielivalinnan takia julkaisulla on mahdollisuuksia tavoittaa laaja lukijakunta niin kotimaassa kuin ulkomailla ja esitellä Suomen museoissa vallitsevia käytäntöjä myös kansainvälisesti.

Osa kirjan artikkeleista on vertaisarvioituja, akateemisia tekstejä ja osa museoammattilaisten kokemuspohjaan perustuvia käytännön kuvauksia. Kirja lähtee vuoden 2020 alussa HUPin (Helsinki University Press) kautta vertaisarviointiin. Kirjan edistymisen vaiheista tiedotetaan kevään 2020 aikana.

Toimittajat: Nina Robbins, Suzie Thomas, Minna Tuominen, Anna Wessman

Kustantaja: Helsinki University Press (HUP)

 

Kommentti
  

UUTINEN / 10.12.2019

Kirjoittaja

Nina Robbins työskentelee museologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin