• Kuva: Jussi Nukari/Lehtikuva

Tutkimus: suomalaiset ovat museomyönteisiä

Suomalaiset arvostavat museotyötä, sillä se tuottaa identiteetin rakennusaineita ja tarjoaa mahdollisuuksia oppia uutta, kertovat Kantar TNS:n tuoreen museomielipiteitä selvittäneen kyselyn tulokset. Museoihin liittyvät mielipiteet eroavat vain vähän eri puolueiden kannattajien kesken.

”On tärkeää, että kulttuuriperinnön säilyvyydestä huolehditaan asiantuntevasti.”

Tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat museoita ja museotyötä. Neljä viidestä suomalaisesta pitää tärkeänä, että kulttuuriperinnöstä huolehditaan Suomessa asiantuntevasti. Yhtä moni katsoo, että museoiden laadun takeena on ammattitaitoinen henkilöstö ja että museoiden tuottamaan tietoon voi luottaa. Neljä viidestä suomalaisesta edellyttää, että museoiden julkinen rahoitus on turvattava.

Valtaosa näkee, että museoiden tehtävä on tuottaa tietoa juuristamme ja antaa meille oman identiteettimme rakennusaineita sekä tarjota oppimisen mahdollisuuksia kaiken ikäisille.

Kaksi kolmesta sanoo museoiden lisäävän ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta ihmisten välillä ja näkee museokäyntien edistävän kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Jotakuinkin sama määrä näkee museot sijaintipaikkakunnalleen elinvoimatekijänä, mikä houkuttelee matkailijoita.

Perussuomalaiset kriittisimpiä, Vasemmistoliiton kannattajat museomyönteisimpiä

Museotutkimuksessa selvitettiin myös suurimpia puolueita kannattavien näkemyksiä museoista. Erot eri puolueita kannattavien välillä olivat johdonmukaisia, mutta melko vähäisiä.

Kun vertaillaan museoväitteisiin täysin yhtyviä, puoluetarkastelussa toistuu tietty kaava. Vasemmistoliiton kannattajat erottautuvat muita vielä museomyönteisempinä. Toisaalta perussuomalaiset esittävät keskimääräistä varauksellisempia näkökantoja.

Muiden neljän puolueen kannattajien mielipiteet taas ovat varsin lähellä koko joukon keskiarvoa. Tässä ryhmässä eroavaisuudet ovat luonteeltaan yksittäisiä ja satunnaisia. Esimerkiksi vihreitten käsitys museokäyntien vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin tai suvaitsevuuden lisääntymiseen on selvästi positiivisempi kuin kokoomuslaisten. Vasemmistopuolueiden kannattajat puolestaan korostavat keskimääräistä enemmän museoiden roolia kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Kokoomuksesta ja perussuomalaisista on selvästi vähemmän tällä tavalla ajattelevia.

Museomyönteisyys kasvaa iän ja koulutuksen myötä

Tutkimuksen mukaan tietyt väestöryhmät suhtautuvat lähes kaikkeen museoihin liittyvään poikkeuksellisen myönteisesti. Sellaisia ryhmiä ovat muun muassa naiset, varttuneet eli yli 60-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla tai muualla ruuhka-Suomessa asuvat, eläkeläiset sekä ylemmät toimihenkilöt.

Tutkimuksen perusteella mitään väestöryhmää ei kuitenkaan voi sanoa museovastaiseksi. Kaikki näkevät niiden moninaisen merkityksen suomalaisille ja Suomelle.

Tiedot pohjautuvat Kantar TNS:n suomalaisten museokäsityksiä selvittäneeseen tutkimukseen, joka on tehty Akavan Erityisalojen ja Museoalan ammattiliiton toimeksiannosta.

 

Kommentti
  

UUTINEN / 18.2.2020

Kirjoittaja

Kasvokuva: Tuuli Rajavuori

Tuuli Rajavuori työskentelee Suomen museoliiton viestintäpäällikkönä ja vastaa MuseoPron toimituksesta.

#uutinen, #museotutkimus, #mielipide, #MAL, #puolueet

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin