• Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen Katriina Vesala osallistui Poliitikon museoharjoitteluun Poikilo-museoissa.

Poliitikot tutustuivat museotyöhön

Suomen museoliiton koordinoiman Poliitikon museoharjoittelu -teemaviikon aikana yli 80 päättäjää tutustui museoiden toimintaan käytännönläheisellä tavalla. Perinteisen opastetun museovierailun sijaan päättäjät kokeilevat museoiden monipuolisia työtehtäviä, esimerkiksi konservointia, kokoelmien luettelointia tai näyttelysuunnittelua.

Kampanjan tavoitteena on kertoa museoiden monipuolisesta toiminnasta kulissien takana. Samalla tuodaan esille koko Suomen kattavan museoverkoston yhteiskunnallista merkitystä sekä kerrotaan museoille ajankohtaisista asioita niistä päättäville.

Esimerkiksi Nykytaiteen museo Kiasmassa kansanedustajat huolsivat ARS 22 -näyttelyn teoksia sekä tutustuivat nykytaiteen konservointiin ja tekivät teosten kuntotarkastuksia. Turun museokeskuksessa Varsinais-Suomen kansanedustajat sekä Turun kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet tutustuivat uusittuun Luostarinmäen museokortteliin. Kierroksen lomassa kokeiltiin museon arkeen kuuluvia askareita, kuten truutin pyöräyttämistä ja täyttämistä.

Tuusulan museossa apulaispormestarin työpäivään puolestaan kuului muun muassa valokuvien tunnistusta, kokoelmanhallintaohjelmaan tutustumista, teosinventointia ja -luettelointia, kokoelmatiloihin tutustumista sekä osallistumista asiakaspalvelutyöhön museokohteissa.

Kampanjaan osallistui kaikkiaan yli 80 päättäjää. Mukana oli useita kansanedustajia, kunnanvaltuutettuja, aluevaltuutettuja ja muita museoiden toiminnalle tärkeitä päättäjiä. Poliitikot vierailevat kaikkiaan 36 museossa, 23 eri paikkakunnalla. Kampanja järjestettiin tänä vuonna seitsemättä kertaa.

 

Kommentti
  

UUTINEN / 7.9.2022

Kirjoittaja


Tuuli Rajavuori työskentelee viestintäpäällikkönä Suomen museoliitossa.

#uutinen, #poliitikon museoharjoittelu, #museotyö, #edunvalvonta

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin